VÍZI TESZTSZERVEZETTEL VÉGZETT ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLAT SORÁN FELLÉPŐ HORMETIKUS HATÁS ELEMZÉSE

Rafael Ildikó1, Sály Péter2, Bakonyi Gábor3 és Báskay Imre4

1NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály, Szarvas
2MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet, Tihany
3SZIE MKK, Állattudományi Alapok Intézet, Állattani és Állatökológiai Tanszék, Gödöllő
4NÉBiH NTAI Gödöllői Vízélettani Laboratórium, Gödöllő

Kivonat

A hormetikus kétfázisú dózismodell jellemzője, hogy a toxikus anyagok alacsony koncentrációja serkető vagy jótékony tulajdonsággal bír, míg a magas dózisok gátló vagy mérgező hatást fejtenek ki a célszervezetre. A hormézisz jelenség sok dózis-hatás vizsgálatban megfigyelhető.

A vizsgálat célja a hormetikus válasz meglétének felderítrése az MCPB és a Glyphosate hatóanyagú herbicidekkel – OECD 221-es szabvány szerint – végzett Lemna minor növekedésgátlási tesztben.

Vizsgáltunkban a levélszámot és nedves levéltömeget használtunk függő változónak. A mérési eredményekre illeszkedő hormetikus válasz modellek szerint a növekedésgátlási teszt kezdeti szakaszára (alacsony koncentrációknál) mind a levélszám mind a nedves levéltömeg esetében az inverz U alakú hormezisz volt jellemző.

A kapott eredményekből világosan kitűnt, hogy mindkét herbicid esetében mérhető a hormézisz jelenség. Az alacsony koncentrációk serkentették a magasabb dózisok pedig gátolták a levelek számbéli, illetve az élőanyag-tömegének növekedését. Kiemelendő, hogy fokozottabb hormetikus hatást mutatott a Glyphosate, ahol markánsabban jelentkeztek az előbb felsorolt tulajdonságok. Statisztikailag pontosabban értékelhető lenne egy robosztusabb kísérlet-beállítás több dózissal és ismétléssel.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.