Történet

A Magyar Királyi Halélettani és Szennyvíztisztító Kísérleti Állomás - később Országos Magyar Királyi Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet - 1906. február 3-án alakult meg, ezzel megteremtve a Magyarországon folyó halászati kutatások intézményi keretét.

1949-ben az Országos Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet az Állattenyésztési Kutató Intézet (ÁTKI) részévé vált, majd az újabb átszervezések nyomán 1952-től 1958-ig, megszűnése évéig, Haltenyésztési Kutatóintézet (HAKI) néven működött Budapesten.

Eközben a Szarvason működő haltenyésztési kísérleti bázis tulajdon jogilag elvált a szarvasi Öntözési Kutató Intézettől és 1957-től HAKI Kísérleti Halastavak néven önálló elszámolású szervként működött a budapesti Haltenyésztési Kutatóintézet szakmai és pénzügyi felügyelete alatt.

Az 1974-ben induló FAO-fejlesztési program keretében további személyi és technikai fejlesztésre került sor, s ennek révén 1974. végén megjelenő rendelettel az intézmény kutatóintézeti rangot kapott, s 1975. január 1-tol Haltenyésztési Kutató Intézet néven működik. Az Intézet 1983-tól már interregionális akvakultúra központ, nemzetközi tanfolyamokat szervez és külföldi PhD. hallgatókat képez. A FAO-projekt irányítója John E. Halver, a Washingtoni Állami Egyetem professzora volt.

A rendszerváltás után megjelenő gazdasági nehézségeket az Intézet a kísérleti üzemek leválasztásával és bérbeadásával, új kutatási stratégia kialakításával, kutatási, fejlesztési pályázatokkal, valamint a szaktanácsadási tevékenység bővítésével ellensúlyozta.

2000-ben ismételt átszervezésekre került sor, így a szarvasi Öntözési Kutatóintézet és a Haltenyésztési Kutató Intézet egyesült, és Halászati és Öntözési Kutatóintézet néven folytatta tevékenységét.

Az Intézet szaktanácsadási tevékenysége hazai termelő egységeken, kutatási és fejlesztési intézményeken túl külföldiekre is kiterjed. A West-East-South (WES) Program keretében a Mekong-deltában végrehajtott akvakultúra fejlesztési programban (1994-1999) a Cantho-i Egyetem tanszékein vietnami halászati szakemberek és kutatók képzésére, kutató laboratóriumok kialakítására, valamint kutatási- és szaktanácsadási programok indítására került sor. Az Intézet együttműködése bővült az ázsiai régió más országainak (Thaiföld, Laosz, stb.) halászati kutató intézeteivel és szervezeteivel (Mekong Commission, ICLARM, NACA, stb.) is.

2014. január 1-én a Halászati és Öntözési Kutatóintézet a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ részévé vált, NAIK Halászati Kutatóintézet és NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály néven. Az 1906-os alapítás óta végbement szervezeti átalakítások ellenére az Intézet feladata változatlanul a magyar halászat és haltenyésztés fejlesztéséhez szükséges új ismeretek biztosítása.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.