A FOLYÓ ÉS MELLÉKFOLYÓ KÖZÖTTI KÖLCSÖNHATÁS VIZSGÁLATA A DUNAI ÉS AZ IPOLYI HALFAUNA HOSSZÚ IDEJŰ VÁLTOZÁSÁNAK ELEMZÉSÉVEL

Weiperth András, Gaebele Tibor, Potyó Imre és Guti Gábor

MTA Magyar Dunakutató Állomás, Göd

Kivonat

A folyó és mellékfolyó közötti kölcsönhatás ökológiai vizsgálatára a Duna Esztergom és Nagymaros közötti szakaszán (1724 - 1689 fkm), valamint az Ipoly magyarországi területén kezdtünk felméréssorozatot. Ennek keretében a 19. századig visszanyúló halfaunisztikai munkák alapján jellemeztük a halfauna összetételének hosszú-idejű változását. A régebbi és az újabb szakirodalmi adatok összehasonlításával igazolható, hogy mindkét folyó halfaunájában történtek változások. Az Ipoly-völgy részleges ármentesítése következtében csökkent az időszakosan elöntött területek oldalirányú kiterjedése, ami hatással lehet az ártéri élőhelyekhez kötődő halfajok populációira (pl. dévérkeszeg, ponty). Az ipolyi vízlépcsők korlátozzák továbbá a folyó hosszirányú átjárhatóságát, ami befolyásolta a Dunából időszakosan felvándorló halfajok (pl. kecsege) elterjedését. A kutatásunk során közvetlenül vizsgált Duna-szakasz kevésbé módosított, ezért a halállományában elsősorban a teljes kárpát-medencei folyószakaszra jellemző változások figyelhetőek meg. A vándorló tokfélék populációinak rohamos csökkenése már a kiterjedt folyószabályozások előtt megindult a túlzott halászat következtében. A 20. század második felétől egyes betelepített és invazív fajok tömeges terjeszkedése volt tapasztalható mindkét folyóban.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.