Mi lesz veled magyar ponty?

BARDÓCZ Tamás

AquaBioTech Group – Mosta, Málta

Kivonat

A termelői tapasztalatok és a statisztikákban megmutatkozó trendek is azt mutatják, hogy a ponty hazai értékesítési lehetőségei egyre szűkülnek. Ennek számos oka lehet, amelyek a teljes értékláncon végighúzódnak és amelyeken csak ezt a teljes folyamatot figyelembe véve lehet változtatni. A változásra pedig szükség van, hiszen a ponty a magyar haltermelés „kenyérhala”, amely mellett egyre növekszik ugyan más fajok hazai termelése is, de jelenleg nem látszik olyan alternatív termék, amely biztosíthatná a hazai haltermelés jelenlegi volumenét és árbevételét. Ha viszont a pontyot ugyanolyan termékként, változatlan technológiával termelve akarjuk piacra juttatni, a fogyasztás és a termelés drasztikus visszaesése elkerülhetetlennek látszik.

A ponty ugyanakkor számos olyan tulajdonsággal is rendelkezik, amelyek alapján, a kor kihívásainak megfelelő termék lehetne, ha ezeket a tulajdonoságait az értéklánc több pontjának innovációjával sikerülne erősíteni és a piacon érvényesíteni. A ponty, mint termék, ilyen megközelítéssel történő teljes újragondolása, hosszú távú stratégia terveken alapuló innovációt igényel, amely stratégia alulról szerveződő megalkotása elsősorban a ponty termelők feladata az ágazat innovációs szakembereinek segítségével. A főbb változtatási pontok feltárásához figyelembe kell venni a ponty versenytársaiként a hazai piacon is jelen lévő akvakultúra termékek innovációs trendjeit. Ezekből hasznos információk nyerhetők a versenytársak fejlődési irányairól és ötleteket meríthetünk a pontytermelés hosszútávú fejlesztési stratégiájának elkészítéséhez. Az előadásban részletesen tárgyalt akvakultúrában termelt főbb halfajokat és jellemző jelenlegi kutatás – fejlesztési és innovációs igényeiket az 1. ábra foglalja össze.

1. ábra. A jelentősebb akvakultúra halfajok termelési innovációs trendjei

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.