Kísérletek az afrikai harcsa természetes ívási viselkedésének részletes feltárására

NGUYEN Quyen1, PATAKI Bernadett1, NEVENA Kitanović1, HORVÁTH Ákos1, HAVASI Máté2, KESZTE Szilvia1, URBÁNYI Béla1, HARTMUT Greven3, MÜLLER Tamás1

1Szent István Egyetem, Természeti Erőforrások Megőrzése Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő, Páter Károly utca 1. muller.tamas[kukac]mkk.szie.hu
2
Szent István Egyetem, Georgikon Kar, Állattudományi Tanszék, Keszthely, Deák F. u. 16.
3Institut für Zoomorphologie und Zellbiologie der Universität Düsseldorf, Universitätsstr. 1, Düsseldorf, Germany

Kivonat

Bevezetés

Az afrikai harcsa (Clarias garepinus) akvakultúrás termelése az 1992-es, mintegy 5 ezer tonnáról 2015-re 248 ezer tonnára nőtt (FAO 2019), melyből az összesített magyar termelés évi 4 ezer tonna körülire tehető. A faj keltetőházi szaporítása régóta kidolgozottnak nevezhető: hasonlóan a többi harcsaféléhez, a tejeseket elölik és a termékenyítésre felhasznált spermát közvetlenül a kioperált heréből gyűjtik, mivel nehezen fejhetőek. A C. gariepinus természetes ívási viselkedését több, mint 40 éve leírták, azóta - habár több mozzanata nem ismert - nem kutatták behatóbban (van der Waal B.C.W. 1974, Bruton M.N. 1979). Ezidáig feltételezések alapján írták le a termékenyítés pillanatát, mert nem volt megfigyelhető a tejesek spermaürítése. Célul tűztük ki, hogy megfigyeljük az afrikai harcsa ívási etológiájának mindazon sajátosságait, amit eddig nem tártak fel és/vagy nem írtak le kellő alapossággal.


Anyag és módszer

Óriás Zuger keltetőben végeztük a kísérleteinket, ahova az alsó kónuszba, valamint a felső kifolyó szintjében 1-1 GoPro kamerát helyeztünk el. Afrikai harcsa párokat helyeztünk a keltetőbe, előzetes hormonkezelést követően (5 mg ponty hipofízis / testtömeg kg), majd az ívás megkezdésekor elindítottuk a 2-2,5 óráig tartó felvételeket (7 szaporítás). Hisztológiai metszeteket készítettünk a heréből, szeminális vezikulumból és a genitális papillából. Hímivarsejt minőségellenőrzést végeztünk a hím nemi szervrendszer különböző pontjain kinyert ivartermékekből CASA (Computer assisted sperm analysis mérőműszer) segítségével.


Eredmények és következtetések

GoPro kamerával, alulról készített felvételek segítségével feltártuk az eddig rejtett mozzanatait az ívási viselkedésben, mint például a párok ívási pozíciójának rögzítését (a mellúszók egymásba karolása, bajuszszálak és hasúszók rögzítése stb.). Ezentúl elsőként figyeltük meg a tejesek spermaköteg kibocsájtását, az ikraszórás programozott, genetikailag mélyen rögzült viselkedési mechanizmusát (1980 óta nagyüzemi szaporításkor kizárólag in vitro fertilizációval szaporítják a halakat Magyarországon). Hisztológiai metszetek és CASA segítségével feltártuk a sperma vezikulum külső elválasztású mirigyváladék szerepét a spermaköteg képzésben.

1. ábra Ívási pozíció rögzítése. A tejes U alakban átöleli az ikrást, a farokalatti úszót befordítja az ikrás oldalára (1.), az ikrás mellúszóját kimerevíti, a tejes mellúszóval rákulcsol (2.), a tejes a hasúszóval megtartja az ikrás fejét, míg az a bajusz szálaival rákulcsol (3).


Összefoglalás

Víz alatti videófelvételek, hisztológiai vizsgálatok és CASA spermaminőségvizsgálatok együttes alkalmazásával sikerült részleteiben pontosítani az afrikai harcsa ívási viselkedését. Az ívási stratégia a Corydoras (páncélosharcsa-félék neme) fajoknál ismert viselkedéshez áll a legközelebb (Zarske A. és Greven H. 2015).


Kulcsszavak: Clarias garepinius, ívás, spermaköteg.


Köszönetnyilvánítás

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország Kormánya (GINOP-2.3.2-15-2016-00025), valamint a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (FEKUT2019: TUDFO/47138/2019-ITM) támogatta, a Szent István Egyetem vízzel kapcsolatos kutatások tématerületi programja keretében


Irodalom

Bruton M.N. 1979. The breeding biology and early development of Clarias gariepinus (Pisces; Clariidae) in Lake Sibaya, South Africa, with a review of breeding in species of the subgenus Clarias. Trans. Zool. Soc. Lond 35, 1-45.

FAO. 2019. Fisheries & Aquaculture - Cultured Aquatic Species Information Programme - Clarias gariepinus (Burchell, 1822) 13 p.

Van der Waal B.C.W. 1974. Observations on the breeding habits of Clarias gariepinus (Burchell). J. Fish Biol. 6, 23-27.

Zarske A., Greven H. 2015. Twenty years “sperm drinking” by female catfi shes – and still nothing new? An essay about the different perception of amateurs and professionals. Bulletin of Fish Biology 15, 9-31.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.