Az Em mikroszervezet használtával felmerülő kérdések. A szabadgyök – atomos oxigén – mindig káros?

Kozák Balázs

Halinnofish Kft., 2310. Szigetszentmiklós, Kavicsbánya tó 0173/2 hrsz
halinnofish[kukac]gmail.com, halinnofish[kukac]freemail.hu

 Kivonat

Bevezetés

A Halinnofish Kft. szigetszentmiklósi kavicsbánya tavaiban (12,5 ha) az intenzív haltenyésztés, a környező mezőgazdasági területekről a talajvízzel befolyó oldott szerves és szervetlen anyagai fokozatosan elrontották a víz minőségét 30- 40 év alatt. A tavak lefolyástalanok. Számtalan víztisztítási eljárást próbáltunk ki, de mindegyik eredménytelennek bizonyult. 2007-től 2018-ig az Em mikroszervezetekkel folytattunk nagyüzemi kísérletet, s valóban a víz minősége megjavult, a víz színe a feketés-barnáról sárgás- zöldre változott, az őszi hő- és oxigénkiegyenlítődéseket magas oxigén szinttel (4,8 mmg/l O2) tudtuk le.


Anyag és módszer

2007-től folytattam vizsgálatokat az Em mikroszervezetekkel a szigetszentmiklósi kavicsbánya tavakon. Az oxigén méréseket tizenkét ponton, naponta méterenként mértem. A mérésekhez a Hach Lange HQ 40D készüléket használtam. Az egyéb vízparamétereket eleinte hetente mértem, de idővel abbahagytam, mert szükségtelenné vált. A mérésekhez Aquamerck készletet használtam. Az Em mikroszervezetet eleinte beöntöttem 5-10 naponta, majd boksákat készítettem, ez vált be. Az Em mikroszervezeteket saját módszer szerint aktivizáltam. A vizsgálatok elején 40 kg/ha takarmánymeszet szórtam be szintén 5-10 naponta. Az utolsó évben 18t/12,5ha takarmánymész került a tavakba. A vizsgálatokat 2018-ban zártam le.

Amikor alacsony oxigén értékeket mértem, akkor nem egyszer Winkler módszerrel is leellenőriztem, sőt egy alkalommal még átjöttek a Szomor Dezső gazdaságából is, hogy a mérőműszereinket összehasonlítsuk. Ezeket az eredményeket mutatom be az 1. táblázatban.


1. táblázat: Oxigén mérési eredmények a víz felszíni rétegében

Vízmélység, (m) Hal-innofish kft. műszere Apaji műszer
O2/l/oC
0,23 1,97/25,4 1,94/24,9
0,23 2,10/25,0 2,02/24,9
0,23 0,77/24,8 0,73/24,9


Eredmények és következtetések

A „Fentartható intenzív ketreces haltermelés kavicsbánya tavakon, és egyéb intenzív eljárások ismertetése, Em mikroszervezetek alkalmazásával” című 2016. Könyvben számtalan mérési eredményt mutatok be, ahol a halak letális oxigén viszonyok ellenére még csak nem is pipálnak. (fotó 1-4.). A 2. táblázatban bemutatok egy mérési eredményt, amely nemcsak mérőműszerrel, de fényképekkel is dokumentálva lett.


2. táblázat: Oxigén mérési eredmények a vízoszlopban

Vízmélység, (m) Külső víztér Háló/netlonháló Etetési terület
(netlonháló)
O2/oC O2/oC O2/oC
0,23 0,77/25,8 0,66/26,0 0,65/25,9
1 0,73/25,6 0,57/26,0 0,57/26,0
2 0,66/25,9 0,51/26,0 0,56/26,0
3 0,61/25,9 0,49/26,0 0,52/26,0
Átlag O2 0,6925 mg/l 0,5725 mg/l 0,55 mg/l

 

Megállapítható volt, hogy az alacsony oxigén mérési eredmények (letális szint) a halak mégis túlélték a ketrecekben, míg a tavon még oxigén hiány jelei sem mutatkoztak.

Felmerült, hogy a halak milyen oxigénformával lélegezhetnek. Rájöttem, hogy a légzés gyakorlatilag energetikai alapon működik rendes és más adott környezeti feltételek között. Az adott körülmények alatt azt értem, hogy a víz oxigéntartalma alacsony, akár letális és jelentős kénhidrogén is érezhető a levegőben, ami a vízből szabadul fel. Ehhez meg kell ismerkednünk az elektronegativitás fogalmával. Az elektronegativitás a kovalens kötésben résztvevő atomok azon képessége, hogy a molekulán belül vonzzák a kovalens kötést létrehozó elektronpárt. Ez egy viszonyszám, ami az O2 – 3,44, H2 S – 2,58. Ez azt jelenti, hogy az oxigénmolekulából több ATM energia szükséges egy elektron leszakításához, mint a kénhidrogénnek. El kell veszteni egy elektront, hogy a vörösvértestekhez tudjon kapcsolódni. De ezért kapcsolódik a kénhidrogén könnyebben a vörösvértestekhez molekuláris oxigén jelenlétében, s jön létre a kénhidrogén mérgezés. Ebből az következik, hogy olyan oxigénformát kell a halnak felvennie, amelyiknél kevesebb energia szükséges az elektron leszakításához.

Az alábbi oxigén centrumú gyököket különböztetjük meg: szuperoxid gyök, perhidroxi gyök, aktív hidroxil gyök, hidroperoxil gyök, peroxil gyök, alkozil gyök. Kevésbé reaktív, mint az OH gyök: triplet oxigén, lipidperoxil gyök, dioxienil gyök. Párositatlan elektronnal nem rendelkező molekulák: hidrogén peroxid, szerves peroxidok, hipoklórsav, szinglet oxigén, ózon.

Az Em mikroszervezetek használatával számtalan helyen keletkezik atomos oxigén, a denitrifikáció egyik végterméke, a szulfátok redukciójából, valamint a hidrogénperoxidból keletkező. Észrevették, hogy egyes baktériumok hidrogénperoxidot termelnek. Ennek kivédésére pedig kataláz enzimet is termelnek, ami a hidrogénperoxidból vizet és oxigént katalizál. Ilyen baktérium a Lactobacillus sp is, ami megtalálható az Em-ben.

Ha vannak szabadgyökök, amelyek károsíthatják a szervezetet, akkor léteznek antioxidánsok is, amelyek meg ezt a károkozást hatástalanítják.

A kataláz enzim megtalálható a vörös- és fehérvértestekben, májban, vesében és még számtalan más helyen. A 3%-os hidrogénperoxidot a baktériumok hatástalanítják. Ha megnézzük a mért oxigén adatokat, látható, hogy a Brown mozgás nem elegendő a kevés létszámú atomos oxigénnek, hogy molekulává kapcsolódjanak össze, de lehetővé válik a kataláz enzim segítségével az oxigén felvételére.


Összefoglalás

Az irodalmi adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a hidrogénperoxidból kiváló atomos oxigént a kataláz enzim katalizája. Vannak más oxigéformák és más antioxidánsok, amelyek ugyancsak képesek a szabadgyököket megkötni, felhasználni. A szervezet úgy alakult ki, hogy egyrészt képes legyen a biokémiai folyamatok során keletkező szabadgyököket lekötni, felhasználni, de ez ugyan úgy érvényes a külvilágból bekerülő szabadgyökökre is, ha ennek mennyisége nem nagy. Tehát nem ózon felhőről beszélünk, hanem mint láthatjuk a hidrogénperoxid esetében kb. 3 %. Még egy adalék, egy osztrák cég oxigéneztetésre Peroxid néven forgalmaz egy vegyületet?


Kulcsszavak: Atomos oxigén, hidrogénperoxid, letális oxigén szint, kénhidrogén mérgezés.


Köszönöm a lehetőséget és köszönöm a figyelmet!


Irodalom

Kozák Balázs, 2016.Fenntartható intenzív ketreces haltermelés kavicsbánya tavakon, és egyéb intenzív eljárások ismertetése, Em mikroszervezetek alkalmazásával

Fotó 1-4.

 

Az előadás anyaga PDF formátumban

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.