Magyarországi horgászkezelésű vizek primer kérdőíves felmérése

Winter Borbála1, Staszny Ádám1, Ferincz Árpád1, Bokor Zoltán1, Hegyi Árpád1, Csorbai Balázs1, Zellei Ágnes2, Dérer István2, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Magyar Országos Horgász Szövetség, Budapest

Kivonat

A Magyar Országos Horgász Szövetségben 1970 óta nem került sor egy egyesületi szintű, széleskörű adatgyűjtésre (a horgászlétszám és engedély számok összegyűjtése kivételével), melynek hiánya az utóbbi időszakban egyre érzékelhetőbbé vált. A szervezet vezetősége új alapokra kívánja ezt a területet helyezni, összhangban a törvényben foglaltakkal, a természetes vizek helyreállítása, védelme mellett a horgászegyesületek és a horgászok számára is meg szeretné teremteni a biztonságot, életképessé és gazdaságossá téve a magyarországi horgászkultúrát. Egy új, európai szinten működő szövetségnél elengedhetetlen egy jól működő, részletes adatbázis, mely a tagszervezetekről, illetve a kezelésükben lévő víztestekről naprakész adatokat tud szolgáltatni.

A bemutatott anyagban, primer kutatási technikát alkalmazva, a magyarországi horgászegyesületektől primer kérdőíves módszer segítségével szerzett adatokat dolgoztunk fel. A kérdőívek kitöltése online felületen történt.

Az 56 db határidőben beérkezett kérdőív adatait Excel program segítségével kezeltük és az eredmények minél szemléletesebb megjelenítése érdekében az adatokból diagramokat, táblázatokat készítettünk. Egyes kérdés-párok esetén (pl. a nagy mennyiségű szoktató etetés engedélyezése és a vízvirágzás megjelenése) az előzetes transzformáció és normalitás-vizsgálat után Pearson-féle korreláció vizsgálattal kerestünk összefüggést a két változó összefüggése között, Past3 programcsomaggal.

Az elvégzett előzetes kutatómunka jól megmutatta a kiindulási állapotot a hazai horgászegyesületek működési tevékenységéről, illetve a kezelésükben lévő vízbázisok jelenlegi állapotáról, széleskörű képet kaptunk az ágazat helyzetéről, megismerve a területen jelentkező problémákat. A kiértékelt adatokra felépült eredményeink a jövőben kiindulópontul szolgálhatnak, és továbbstrukturálhatók lesznek a Magyar Országos Horgász Szövetség és tagszervezetei számára.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.