A kihelyezési és takarmányozási intenzitás hozamra és költségekre gyakorolt hatásának modellezése ponty halastavi termelésénél

Gyalog Gergő1, Berzi-Nagy László1, Csukás Béla2, Varga Mónika1,2

1NAIK Halászati Kutatóintézet, Szarvas, Anna-liget 35.
2Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár

Kivonat

Az elmúlt évtizedekben számos matematikai modell készült abból a célból, hogy leírja a tavi pontyhozamok, illetve az input tényezők (pl. a kihelyezett tenyészanyag, a takarmány és a szerves trágya) közötti összefüggést meghatározó számszerű kapcsolatot. A ClimeFish projekt keretében erre a feladatra a Programozható Struktúrák módszerét alkalmaztuk, amely napi (szükség esetén kisebb) időlépésekkel leírja az egyszerűsített tavi táplálékhálózat dinamikáját a menedzsment beavatkozások figyelembevételével (pl. takarmány és trágya beadagolás, víz pótlás, stb.). A modell meghatározza a tápláléklánc különböző szintjein álló szervezetek (fitoplankton, zooplankton, bentosz, hibrid busa és ponty) különféle tápanyag felvételét és a biomassza (a ponty és a busa esetében testtömeg) növekedését, ezen csoportok energia termelését, respirációját, bomlását, a detritusz képződését és felhasználását, illetve az egyes tápanyag komponensek kioldódását. A dinamikus mérlegmodell figyelembe veszi a meteorológiai (hőmérséklet, radiáció, párolgás), fizikai és vízkémiai tényezők (oxigén koncentráció, pH, ammónia) napi változását is.

A modell outputjaként – a klimatikus tényezők ismeretében – meghatározhatók az adott (átlagos, vagy változó) klímájú év(ek)re várható hozamok, valamint az ebből származtatott hatékonysági indikátorok és termelési költségek is. Az alábbi két ábra mutatja a nettó pontyhozamok valamint fajlagos költségek szimulációját a 2006 és 2016 időszakra jellemző átlagos időjárást feltételezve.

1 ábra. Kalkulált nettó pontyhozamok a kihelyezés függvényében különböző takarmányozási technológiák mellett
 

2 ábra. Kalkulált fajlagos pontytermelési költségek a kihelyezés függvényében különböző takarmányozási technológiák mellett

 

A kutatás a ClimeFish projekt keretében, az Európai Unió H2020 támogatásával valósulhatott meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.