A CSUKA (ESOX LUCIUS) SPERMA MÉLYHŰTÉSÉNEK GYAKORLATI SZEMPONTÚ FEJLESZTÉSE

Molnár József1, Bernáth Gergely1, Várkonyi Levente1, Solymosi Enikő2, Urbányi Béla1, Bokor Zoltán1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Szegedfish Kft., Szeged, Külterület 41., H-6728

Kivonat

Korábbi vizsgálataink során megfigyeltük a hormonális indukció hatását a friss sperma minőségére nézve. Kísérleteink célja egy új, általunk kifejlesztett hígító és három hígítási arány hatékonyságát tesztelése a csuka spermájának mélyhűtésénél. A vizsgálat során összehasonlítottuk, a lefejt és préselt sperma minőségét a mélyhűtés előtt és után egyaránt. A tejes csuka állományt (N=67) a Szegedfish Kft.-től szállítottuk a Szent István Egyetem, Halgazdálkodási Tanszékének recirkulációs rendszerébe. A hormonális indukciót ponty hipofízissel végeztük (3,5 mg/testtömeg kg) 48 órával a tervezett mintavételt megelőzően.

A mintavétel során fejéssel, illetve a here kioperálásával nyertük ki a spermát.

A motilitási paraméterek mérését (progresszív motilitás-pMOT, sebesség-VCL, egyenesség-STR) számítógépes spermavizsgáló rendszerrel (CASA) végeztük. A spermamélyhűtését a kísérleti beállítástól függően egy új, általunk fejlesztett hígító és 10% metanol (védőanyag) felhasználásával végeztük folyékony nitrogén gőzében.

A spermaminőség vizsgálathoz hormonálisan indukált, és nem indukált hím egyedet vontunk be, ahol az új hígítót (150 mM glükőz vagy trehalóz, 75 mM NaCl, 30 mM KCl, 1 mM Na2HPO4x12H2O, 1 mM MgCl2x6H2O, 1 mM CaCl2x2H2O, 20 mM Tris, és 0.5% BSA, pH: 8) 1:3, 1:9, valamint 1:19 hígítási arányban (N=5, Alavi et al. 2009, Lin et al. 1996). alkalmaztuk. Fejt és préselt sperma motilitásának összehasonlítására a mélyhűtés előtt és a felolvasztást követően (N=5).került sor.

Eredményeink értékelésénél szignifikánsan magasabb pMOT-ot és VCL-t mértünk a hormonálisan indukált csoportban, mint a nem indukáltban. Minden hígítási aránynál szignifikánsan magasabb pMOT-ot jegyeztünk fel a glükóz csoportban a trehalóz csoporthoz viszonyítva. Szignifikánsan magasabb VCL-t a glükóz csoport esetében csak 1:3 és 1:9, STR-t csak az 1:3 arányú hígításánál mértünk a trehalózzal szemben. A mélyhűtés előtt és a felolvasztást követően nem találtunk statisztikailag igazolható eltérést a fejt és a préselt sperma között. A hormonális indukció alkalmazása javasolt, a tudományos és keltetőházi munkákban egyaránt. Eredményeink alapján, az általunk fejlesztett hígító jól alkalmazható a csuka sperma mélyhűtése során. A here préselésével nagy mennyiségű mélyhűtésre alkalmas sperma nyerhető ki.

 

Munkánkat a GINOP-2.1.1-15-2015-00645 és az Európai Halászati Alap, Halászati Operatív Program III. tengelye (“Európai Halászati Alap: a megújuló halászatért”- az Európai Unió és Magyarország támogatásával) pályázatok támogatták. A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.