ELŐZETES EREDMÉNYEK A VELENCE TAVI VADPONTY TÖRZSÁLLOMÁNYÁNAK MIKROSZATELLIT ALAPÚ GENETIKAI VIZSGÁLATÁRÓL

Keszte Szilvia1, Mészáros Orsolya1, Kánainé Sipos Dóra1, Zelei Ágnes2, Sebestyén András2, Guti Csaba Ferenc1, Bokor Zoltán1, Urbányi Béla1, Kovács Balázs1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Magyar Országos Horgász Szövetség, Budapest

Kivonat

Vizsgálatunk során a közönséges tőponty (Cyprinus carpio carpio morpha acuminatus), eddigi ismereteink szerint csak a Velencei-tóban felelhető, elkülönülően fejlődő változatát, az ún. kosfejű ponty genetikai diverzitás vizsgálatát kezdtük meg az anyajelölt állományban.

Az állomány genetikai változatosságának felméréséhez 24 egyed genomiális DNS-ét használtuk fel, amelyeken 4 mikroszatellit markerrel (MFW7, Cca72, Koi 41-42, Cca02) elkezdtük a genetikai diverzitás vizsgálatokat. A mikroszatellit analízis alapján meghatároztuk az állomány várt és megfigyelt heterozigozitás értékeit, vizsgáltuk ezen értékek közti különbség szignifikanciáját, valamint megállapítottuk a markereket jellemző PIC (Polymorphic Information Content) értékeket.

A vizsgálati eredmények alapján az azonosított allélok száma közepes szinten van (6,75) az állományban, míg mind a megfigyelt (Ho:0,348- 0,541), mind pedig a várt heterozigozitás (He: 0,194- 0,830) tág határok között változott a különböző markereknél. A cca02-es marker esetén a várt és tapasztalt heterozigozitás között szignifikáns (P<0,001:***) eltérést tapasztaltunk. A PIC értékek a Koi41-es (0,178) kivételével viszonylag magas értéket mutattak (0,695-0,786).

A populáció részletesebb jellemzéséhez további 6 mikroszatellittel kívánjuk kiegészíteni vizsgálatainkat, illetve egy magasabb mintaszámú állomány analízise javasolt irányított keresztezési tervek készítéséhez.

 

A munkát az Európai Halászati Alap, Halászati Operatív Program III. tengelye („Európai Halászati Alap: a megújuló halászatért” – az Európai Unió és Magyarország támogatásával című program) támogatta.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.