SZAPORÍTÁS HATÁSA VAD ÉS INTENZÍV KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEVELT SÜLLŐ ANYÁK STRESSZ- ÉS IMMUNOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA

Molnár Zsuzsanna, Uroš Ljubobratović, Péter Géza, Tijana Ristović, Rónyai András, Jeney Galina

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet (NAIK HAKI), Szarvas

Kivonat

Tenyésztett halak esetében a hosszantartó stressz nagymértékben befolyásolhatja azok tűrőképességét, rezisztenciáját illetve szaporodó képességét, ezért fontos az azokat érő stressz okozta változások tanulmányozása. A süllő esetében ezek a vizsgálatok különösen fontosak, ugyanis egy viszonylag új, viszont fontos faja az intenzív haltermelésnek és ezidáig kevés irodalmi adat található ebben a témában. A NAIK HAKI feladata az AQUAEXCEL2020 projekt keretében egy munkacsomagon belül a stressz hatásának vizsgálata a süllő immunológiai állapotára. Ezen belül szállítási és szaporítási stressz vizsgálatokat folytattunk.

Ebben a munkánkban a szezonon kívüli szaporítás hatását vizsgáltuk. Három csoport, egy vad, egy intenzív és egy kontroll csoport ikrás és tejes egyedeit vizsgáltuk a szaporítás során. A két kísérleti csoportot hormonálisan kezeltük. A kontroll csoportnál hormon helyett fiziológiás sóoldatot (placebo) alkalmaztunk. A kontroll csoportból, a placebo beadása előtt, majd mindhárom csoportból a hormon és placebo beadása után 48 órával vettünk mintát. A vad és intenzív csoportok ikrás egyedeiből közvetlen az ikra lefejése után, a tejesekből és a kontroll csoport egyedeiből pedig az utolsó ikrás ovulációja után 24 órával gyűjtöttünk mintát. A vérszérumban mérhető stressz-és immunológiai paramétereket vizsgáltuk, melyek a glükóz, a lizozim, az összfehérje és az immunglobulin voltak.

A glükóz koncentráció ikrások esetén ovuláció után a három csoportban szignifikánsan eltér egymástól. Az intenzív és vad csoportoknál az ovuláció utáni mérésnél az ikrásoknál szignifikánsan magasabb szintetmértünk, mint a tejeseknél, illetve az ikrásoknál az ovuláció után szignifikánsan megnövekedett a vércukor koncentráció a 48 órás méréshez képest.

A lizozim esetén mind a csoportok típusa, mind az idő, mind a nem hatással volt a mért eredményekre, azonban e paraméterek együttes hatása nem jelent meg. Az összfehérje szint azikrásoknál a 48 órás mérésnél a vad csoportnál alacsonyabb volt a másik két csoporthoz képest. Ovuláció után a vad és az intenzív halaknál szignifikánsan megnövekedett a kontrollhoz képest, viszont a vad és intenzív halak között már nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést. A tejeseknél 48 órás mérésnél nem volt eltérés a csoportok között, viszont az ovuláció utáni mérésnél a kontroll csoportban szignifikánsan magasabb volt az összfehérje koncentráció a másik két csoporthoz képest. Mind a vad, mind az intenzív csoportban ikrásoknál az ovuláció utáni koncentráció szignifikánsan nőtt, míg tejeseknél csökkent a 48 órás méréshez képest. Az immunglobulin koncentráció ikrásoknál az intenzív csoportban a 48 órás mérésnél a vad csoporthoz képest szignifikánsan magasabb volt, ovuláció után pedig a kontrollhoz képest emelkedett. Tejeseknél 48 óránál az intenzív és a vad csoportban szignifikánsan magasabb volt az immunglobulin koncentráció a kontrollhoz képest, ovuláció után a kontroll szignifikánsan megnőtt a másik két csoporthoz képest.

Az intenzív és a vad csoporton belül mindkét mérésnél szignifikáns eltérés van a nemek között, a két csoportban ikrásoknál szignifikáns növekedés volt a két mérés között, míg tejeseknél szignifikáns csökkenés volt tapasztalható. (1. ábra)

1. ábra: Immunglobulin koncentráció értékének változása szaporítás hatására

 

Az eredmények alapján látható, hogy a szaporítás nagymértekben hat a halak állapotára: jelentős mértékben emelkedett a vércukorszint, és az immunológiai paraméterek is megváltoztak. Ezen belül a vad és intenzív körülmények közt nevelt halak között, valamint a nemek között is jelentős eltéréseket tapasztaltunk. A munkát tovább folytatjuk az AQUAEXCEL2020 projekt keretében.

 

A munkát az AQUAEXCEL2020 projektkeretein belül végeztük (Horizon 2020, project number652831). Az első szerzőköszönetet mond a Földművelésügyi Minisztérium Kutatói utánpótlást elősegítő programjának azért, hogy lehetőséget nyújtott munkája elvégzéséhez.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.