SÜGÉR ÁLLOMÁNYOK GENETIKAI DIVERZITÁS VIZSGÁLATA

Keszte Szilvia1, Balogh Erna1, Ősz Ágnes1, Uri Csilla1, Guti Csaba1, Bokor Zoltán1, ifj. Radóczi János2, Urbányi Béla1, Kovács Balázs1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2
Szabolcsi Halászati KFT, Nyíregyháza

Kivonat

A molekuláris markerekkel végzett genetikai vizsgálatok sügér (Perca fluviatilis) esetében is megfelelő alapot nyújtanak különböző tenyésztési programok kidolgozására. Kutatási programunk során egy nagyobb tenyészállomány és több kisebb populáció egyedeit vizsgáltuk meg, célul tűzve ki az állományok genetikai diverzitásának felmérését, mely egy későbbi keresztezési terv alapjául szolgálhat.

A mitokondriális DNS ún. D-loop vagy kontroll régióját vizsgáltuk, mely kiváló eszköz törzsfejlődési, valamint populáció genetikai vizsgálatokhoz, mivel anyai öröklődésű és nem képes rekombinálódni az utódnemzedékben. A kutatást segítette, hogy a génbankban számos szekvencia adat található.

A szövetminták többsége (198 db) a kemecsei állományból származik. Ezeket vetettük össze 14 biatorbágyi, 13 dunaföldvári, 14 ráckevei és 14 a lengyel Olsztyn településről származó egyedek mintáival. A farokúszó mintákból izolált DNS-ből polimeráz láncreakcióval felsokszorosítottuk a kívánt szakaszt, melyen szekvencia analízist végeztünk, majd a kapott adatokat a MEGA 6 program segítségével értékeltük ki.

A szekvenciák közt hat ponton kaptunk eltérést, mely alapján összesen hét haplotípust tudtunk elkülöníteni az öt populáción belül. Az egyes állományok egyedei a különböző polimorfizmusok alapján, a kemecsei nagyszámú mintát tartalmazó tenyészállomány kivételével, egy-egy haplotípusba tartoznak. A legnagyobb változatosságot a kemecsei állomány mutatta, az elkülönített hét haplotípus mindegyike megtalálható ebben az állományban, mely azonban a nagy mintaszámból is eredhet. A többi populáció esetében ennél kisebb változatosságot kaptunk, például egy állományban általában egy haplotípus jelent meg. Eredményeink alapján keresztezési tervet dolgozunk ki, mely a kemecsei állomány diverzitás megőrzését, növelését szolgálja.

 

A munkánkat a K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (VKSZ_12-1-2013-0078), Az akvakultúra ágazat kitörési pontjainak komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése c. projekt és a Kutatókari kiválósági Támogatás (9878-3/2016/FEKUT) pályázatai támogatták.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.