Különböző összetételű takarmányok hatása halastavak anyagforgalmára

Berzi-Nagy László, J. Sándor Zsuzsanna, Adorján Ágnes, Tóth Flórián, Gál Dénes, Kerepeczki Éva

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

Az ARRAINAEU FP7 kutatási projekt (Haladó kutatási kezdeményezés a táplálkozásért és az akvakultúráért) célja új, kísérletileg igazolt hatású haltápok alkalmazhatóságának a vizsgálata. Jelen tanulmányban egy növényi összetevőkből (PM/VO) álló, egy halolaj- és halliszttartalmú(FM/FO), valamint kontrollként egyhagyományos gabonaalapú(CT)haltakarmány halastavak anyagforgalmára kifejtett hatásait elemeztük. 2015-ben takarmánytípusonként három párhuzamos halastóban végeztük a kísérletet. A tavakatkétnyaras ponty (Cyprinus carpio) monokultúrával telepítettük. Az anyagforgalom elemeinek meghatározásakor a nitrogénre(N) és a foszforra (P), illetve a szervesanyag-tartalomra(OM) alapoztuk az összehasonlítást. Figyelembe vettük az anyagforgalom számításakor a feltöltővíz, a bevitt takarmányok, a trágya, a lecsapolt víz, illetve a telepített és a lehalászott hal biomassza mennyiségét és összetételét.

A kísérleti takarmányok használata (FM/FO és PM/VO) a kontrollhoz viszonyítva többszörösére növelte a nitrogén (FM/FO: 11,8 g/m3, PM/VO: 13,3 g/m3,CT: 3,4 g/m3) és a foszfor bevitelt (FM/FO: 2,3 g/m3, PM/VO: 1,7 g/m3, CT: 0,6 g/m3),míg a bekerült szerves anyag mennyisége hasonló (FM/FO:300,8 g/m3, CT: 294,6 g/m3)vagy kismértékben magasabb volt (PM/VO: 347,8 g/m3). A kísérleti takarmánnyal etetett tavak a nitrogén és foszfor esetébena kontrollhoz képest (CT: 6,4gN/m3; 0,6 gP/m3) magasabb átlagos retenciót mutattak (FM/FO: 14,0 gN/m3; 2,2 gP/m3; PM/VO: 14,9 gN/m3; 1,6 gP/m3). Szervesanyag tekintetében a kontrolltavak retenciója a halliszt- és halolajtartalmú takarmányos kezelésnél kissé magasabb, míg növényi összetevőket hasznosító tavakénál alacsonyabb volt(FM/FO: 265,8 g/m3,PM/VO: 302,7 g/m3; CT: 269,2g/m3).Eredményeink szoros összefüggést mutattak a bevitt tápanyagok és azok retenciója között minden esetben (p<0,01).

A lecsapoláskor távozó víz kezelésenként átlagolt nitrogén-, foszfor- és szervesanyag-tartalma a kontrolltavakban volt a legalacsonyabb (CT: 0,6 gN/m3, 0,09 gP/m3, 21,2 gOM/m3) és a növényi eredetű takarmány esetében a legmagasabb vagy megegyezett a halalapú kezelés értékével (FM/FO:0,9 gN/m3, 0,11 gP/m3, 23,8 gOM/m3; PM/VO: 1,0 gN/m3, 0,11gP/m3, 26,3 gOM/m3)

 

Jelen munka az ARRAINA EU FP7 projekt (No: 288925) támogatásával valósulhatott meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.