A SÜLLŐ SZEMÉLYISÉG TÍPUSA, TÁPRA SZOKTATHATÓSÁGA ÉS STRESSZÉRZÉKENYSÉGE KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

Csuvár A., Benedek I., Molnár M., Ardó L. Molnár T.

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

Kivonat

Alaphipotézisünk, hogy az eltérő személyiségtípusok az intenzív viszonyokhoz eltérő mértékben képesek alkalmazkodni. A személyiség típusok kialakításáért azonban az egyes viselkedés típusok közti korrelációk felelősek. Vizsgálatunk célja az volt, hogy a tápra szoktathatóság (pellet fogyasztásának kezdeti időpontja) milyen kapcsolatban áll a stresszérzékenységgel és az explorációs viselkedéssel. Az előzőleg már a tápfogyasztás kezdetének ideje alapján csoportokba sorolt egyedek zsúfolási stresszt követő kortizol szintjeit határoztuk meg, valamint új tárgy tesztjük eredményei alapján két klaszterbe soroltuk a halakat (visszahúzódó és felfedező). Ezt követően vizsgáltuk a már kialakított csoportokon (korai, átlagos és kései, illetve visszahúzódó és felfedező halak csoportja) a kortizol szint alakulását. A két explorációs csoport kortizol szintjei szignifikánssan eltértek (209,5 ± 81,1 ng/ml and 282,6 ± 111,2 ng/ml).A pelletre való áttérés időpontja alapján egy csökkenő tendencia volt megfigyelhető az átlagos kortizolszintekben (278,6 ± 80,9 ng/ml, 217,4 ± 96,8 ng/ml és 194,7 ± 93,5 ng/ml a korai, normál késői csoportoknál). A felfedező viselkedés és a kortizol szintek közt alacsony de szignifikáns korreláció volt megfigyelhető.(r=0.308, p=0.022)

 

A vizsgálat az OTKA K112070 kutatási program támogatásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.