NÖVÉNYI EREDETŰ TAKARMÁNYÖSSZETEVŐK HATÁSA A HALASTAVAK ÜLEDÉKÉRE

Berzi-Nagy László, Adorján Ágnes, J. Sándor Zsuzsanna, Nagy Zoltán, Tóth Flórián, Shivendra Kumar, Gál Dénes, Kerepeczki Éva

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

Az ARRAINA EU FP7-es kutatási együttműködési projekt (Haladó kutatási kezdeményezés a táplálkozásért és az akvakultúráért) elsődleges célja az akvakultúra szektor halliszt és halolaj függőségének csökkentése új, kísérletileg igazolt hatású haltápok révén. Jelen tanulmányban egy növényi összetevőkből (PB) álló haltápnak a halastavak üledékére kifejtett hatásait vizsgáltuk, szemben a hagyományos gabona-(CT), valamint a halliszt és halolaj (FB) alapú takarmányokkal.

2013-ban és 2014-ben takarmánytípusonként két-két, összesen hat halastóban végeztük a kísérletet. Az üledékből mindkét évben tavasszal és ősszel történt mintavétel. A vizsgált paraméterek a szárazanyag-tartalom, izzítási veszteség, foszfortartalom; Kjeldahl-nitrogén, kalcium, réz, vas, magnézium, mangán és cink koncentrációk voltak.

A növényi eredetű és a másik két takarmánytípus paramétereinek átlagai között az üledékben nem találtunk szignifikáns (p<0,05) különbségeket a vizsgálati években, egy kivétellel (a CT tavak kalcium koncentrációja 2014-ben magasabb volt, mint a PB tavaké). Ugyanakkor az üledék izzítási vesztesége és foszfortartalma mindkét évben alacsonyabb volt a PB tavakban, mint a CT és FB takarmányok esetében. A PB tavak üledékének a Kjeldahl-nitrogén koncentrációja 2013-ban átmenetet képezett a CT és FB kezelések értékei között, míg 2014-ben alacsonyabb koncentrációt mutatott, mint a CT és FB halastavak üledéke.

A kísérlet két éves időtartama alatt a növényi eredetű takarmány nem okozott jelentős szervesanyag-, illetve tápanyag-felhalmozódást a kísérleti, félintenzív halastavi rendszerek üledékében.

 

Jelen munka az ARRAINA EU FP7 projekt (No: 288925), és az AQUAREDPOT EU FP7 projekt (No: 316266) részleges támogatásával valósulhatott meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.