Növekedési tulajdonságok genetikai paraméter becslése szivárványos pisztrángon (Onchorynchus mykiss), markerekre alapozott pedigré használatával

Kovács Gyula1, Panya Sae-Lim2, Richard Crooijmans2

1Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas
2Wageningen University and Research Centre, Wageningen, Netherlands

Kivonat

A szivárványos pisztráng (Onchorynchus mykiss)a gazdaságilag fontos halfajok között szerepel Európában is, ezt alátámasztja a termelési volumene, illetve a halfaj termelési tulajdonságainak fejlesztését célzó tenyésztési programok száma. A termelési tulajdonságok fejlesztéséhez azonban genetikai paraméterek szükségesek.

A gyors növekedés az egyik legfontosabb értékmérő tulajdonság a szivárványos pisztráng esetében. A növekedés mérhető többek között testtömegben (BM), testhosszban a farok villáig (FL) és termikus növekedési együtthatóval (TGC). A TGCvel megbecsülhetjük a növekedési rátát a víz hőmérsékletéhez korrigálva.

Tehát a vizsgálat célja, hogy meghatározzuk az örökölhetőségét a következő növekedési tulajdonságoknak; BM, FL és TGC szivárványos pisztrángon, valamint genetikai és fenotípusos korrelációt kalkuláljunk az említett növekedési tulajdonságok között családfa analízisre alapozva.

A kísérleti populáció száz édestestvér családot foglalt magába, ahol az összes utód azonos farm körülmények között volt nevelve. Azonosítás céljából a kísérleti állomány egyedi jelölést kapott hasüregbe ültetett jelekkel. A jelölés napján egyedi testtömeget mértünk (BMT) és a halak farokúszójából mintát vettünk DNS analízis céljából. A következő adatgyűjtés a lehalászáskor történt, ahol egyedi testtömeget (BMH) és testhosszt (FLH) mértünk. A szülőkből és utódokból vett DNS mintát kilenc mikroszatellit markerrel genotipizáltuk, melyet két PCR-re optimalizált multiplex panelben használtunk. Az utódok megfelelő családba sorolását szülői vizsgálattal határoztuk meg, melyhez a PAPA v2.0 szoftvert használtuk. Az allokációs eredményeket külön ellenőriztük a Mendeli öröklődés törvényei szerint. A genetikai paraméterbecsléshez többváltozós elemzésben állatmodellt alkalmaztunk az ASReml szoftverrel.

A szülői vizsgálatokban a párosítási séma használata magasabb allokációs pontosságot adott, mint a párosítási séma nélküli vizsgálatokban. Összesen 2104 darab utód lett a szülőpárokhoz rendelve szülői vizsgálattal. Közepesen magas örökölhetőségi értéket (h2) kaptunk a növekedési tulajdonságokra. Mérsékelt örökölhetőségi értéket kaptunk a TGC tulajdonságra (0,24), mely azt mutatja, hogy a TGC mint értékmérő tulajdonság alkalmazása a szelektív tenyésztésben szivárványos pisztrángon lényeges lehet, hogy elérhessünk magasabb genetikai előrehaladást a növekedésben. A növekedési tulajdonságok közötti genetikai és fenotípusos korreláció magasnak bizonyult, ami azt jelzi, hogy ezek a növekedési tulajdonságok szoros kapcsolatban állnak egymással. Azonban a korreláció a BMT és a többi tulajdonság között meglehetősen alacsony, sőt a TGC-vel negatív korrelációban van. Esetleges magyarázat lehet erre a jelenségre az inkonzisztens növekedés a tenyészidő során, mely adódhat genetikai hatásból.

Az összes vizsgált növekedési tulajdonság állattenyésztési szempontból megfelelően öröklődő, így lehetőség van ezen tulajdonságok továbbfejlesztésére szelektív tenyésztéssel. Azonban a vizsgálat arra is rávilágított, hogy korai életszakaszban történő szelekciótesttömegre (BMT) nem feltétlen vezet gyorsabb növekedéshez a későbbi életszakaszokban.

 

Köszönetnyilvánítás: Az AQUAREDPOT (FP7-316266) projekt finanszírozását az Európai Bizottság biztosítja.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.