MAGYARORSZÁGI RANAVÍRUS IZOLÁTUMOK GENETIKAI DIVERZTÁSÁNAK VIZSGÁTA

Farkas Szilvia1, Doszpoly Andor1, Borzák Réka1, Bányai Krisztián1, Juhász Tamás2

1MTA, Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Budapest
2
Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest

Kivonat

Az Iridoviridae családon belül a Ranavirus nemzetség jelenleg ismert tagjai alacsonyabb rendű gerincesek, halak, hüllők és kétéltűek kiemelkedő fontosságú, gyakran akut, szisztémás megbetegedést és tömeges elhullást okozó vírusai közé tartoznak. Törpeharcsákban (Ameiurus nebulosus) a betegség gyakran igen súlyos formában jelentkezik, kórbonctani/kórszövettani vizsgálattal a vesékben és a lépben elhalások, a kopoltyúkban, a bőrben valamint a belső szervekben vérzések figyelhetők meg.

Ranavírus fertőzöttséget már több alkalommal igazoltuk hazai mintákban vírusizolálással, valamint vírus specifikus diagnosztikai PCR-rel törpeharcsák vérzéses szindrómájával és fokozott elhullásával kapcsolatban. A Magyarországon cirkuláló törzsek tanulmányozása, pontos azonosítása céljából két izolátum (13051/2012 és 14612/2012) teljes genom szekvenciájának meghatározását tűztük ki célul. A vírusokat EPC és BF-2 permanens sejtvonalakon szaporítottuk el, majd a sejttenyészet fagyasztása és felolvasztása után, a sejtekből kiszabaduló vírus részecskéket PEG 6000 oldat segítségével koncentráltuk. A vírus DNS tisztítását követően a mintát előkészítettük újgenerációs szekvenálásra. A szekvenálást 316 csip segitségével végeztük Ion Torrent újgenerációs szekvenáló berendezéssel (Ion Personal Genome Machine_ [PGMTM], Life Technologies). A kapott adatokat CLC Bio szoftverrel dolgoztuk fel  (http://www.clcbio.com).

A nukleotid szekvenciák elemzése során 99,7 és 99,9 % azonosságot állapítottunk meg az általunk vizsgált törzsek és a GénBankban elérhető Európai törpeharcsa vírusa (ECV; JQ724856) között. Sikerült azonosítanunk valamennyi az ECV-ben is megtalálható ORF-et. A genom szekvenciák között a legnagyobb fokú variabilitást a neurofilament triplet H1-szerű fehérjét kódoló szakaszán figyelhettünk meg, mely lehetővé teszi a vírusok azonosítását egyazon vírus fajon belül, a rokonsági viszonyok megállapítását, valamint járványtani nyomkövetését.

 

Támogatás: KTIA-AIK-12-1-2013-0017. sz. szerződés, Lendület program, valamint PD104315 OTKA pályázat.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.