A természetesvizi halgazdálkodás jövője

Gönczy János

Nyugalmazott vezérigazgató

Kivonat

A természetes vizek hasznosítását szabályozó hatályos törvényi előírások ‐ az őshonos halak állományának és életterének védelmét hangsúlyozva ‐ szociális és gazdasági megfontolásokból a horgászat feltételeinek jobbítását tűzték ki célul. Ennek érdekében a halászati tevékenységet jelentős mértékben korlátozták, 2016‐tól pedig a természetes vizek kereskedelmi halászatát általános érvényűen megszüntetik. Ez az intézkedés, mintegy 100‐150 halász család egzisztenciális biztonságát veszélyezteti, de negatív morális hatása várhatóan a halászati ágazat egészét érinti.

A rekreáció igényeit kiszolgáló halgazdálkodás megköveteli, hogy a természetes vizek ökológiai állapotának védelme érdekében a nem őshonos fajok kihalászása mellett, fokozott hatékonyságú állományszabályozó szelektáló halászat történjen. Ez csak tapasztal, a helyi adottságokat, a haljárást jól ismerő szakemberekkel végeztethető el, akik nem nélkülözhetik a halállomány változásait és a horgászterhelés hatásait folyamatosan követő kutató munkát.

Ezekre a feladatok a halászati szakma, különösen a természetesvizi kutatás, de a közép és felsőszintű oktatás sincs jelenleg még megfelelően felkészülve. Nincs megbízható információs rendszer, hiányosak az új szemléletet konfliktusok nélkül kiszolgálni képes a műszaki – fogástechnikai ismeretek, nem kellően tisztázott a hatékony szervezeti forma, és a várhatóan magas költségek központi finanszírozásához még nincs garantált forrás.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.