A SÜLLŐ SZEMÉLYISÉG TÍPUSA ÉS TÁPLÁLKOZÁSI VISELKEDÉSE KÖZTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

Csuvár Andrienn, Benedek Ildikó, Molnár Marcell, Molnár Tamás

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

Kivonat

Alaphipotézisünk, hogy az eltérő személyiségtípusok az intenzív viszonyokhoz eltérő mértékben képesek alkalmazkodni. Az előzőleg már a tápra szoktathatóság alapján csoportokba sorolt egyedek új tárgy/környezet (novel object/environment) vizsgálatban vettek részt, melyeket Jones and Godin (2010) munkája alapján, egyedi szinten hajtottunk végre. A tesztek alapján meghatározásra került a halak felfedező viselkedési típusa (boldness) és aktivitása. Ezt követően vizsgáltuk a már kialakított csoportokon (korai, átlagos és kései, valamint a nem átszokott halak csoportja) belül az egyes kategóriák eloszlását.

 

A vizsgálat az OTKA K112070 kutatási program támogatásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.