A kormoránon élősködő Petasiger mételyek metacerkáriáinak előfordulása Cyprinid halak oldalszerveiben

Cech Gábor1, David I. Gibson2, Székely Csaba1, Papp Melitta3, Deák-Paulus Petra3, Juhász Lajos4, Tóth Norbert4, Molnár Kálmán1

1MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Budapest
2Department of Life Sciences, Natural History Museum, London
3NÉBIH, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Budapest
4Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási kar, Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék, Debrecen

Kivonat

Balatoni halakon végzett rendszeres állategészségügyi vizsgálataink során metacerkáriákat mutattunk ki a bodorka oldalvonal szervét alkotó pikkelyekben. A feji végükön található jellegzetes tüskék alapján morfológiailag ezek a lárvák a Petasiger, illetve a Paryphostomum métely nemekbe voltak besorolhatók. Ezt követően 20 halfaj 586 egyedének vizsgálata során 11 halfajban találtunk hasonló fertőzöttséget. A fertőzöttség mindig a középvonal pikkelyeire szorítkozott, s egyéb pikkelyek csak elvétve voltak fertőzöttek. A betokozódott metacerkáriák 27 szegélytüskéjét 8 nagyobb saroktüske, és 19 kisebb háti tüske alkotta. Két metacerkária típus volt elkülöníthető. Az első típus háti tüskéje közül 3 nagyobb volt a többinél, a másik típusnál mind a 19 tüske azonos méretű volt. Feltételezve, hogy az élősködők végleges gazdái kormoránok, ez utóbbiak boncolásával mételyeket gyűjtöttünk, melyeket a Petasiger phalacrocoracis, Petasiger exaeretus és Paryphostomum radiatum fajokkal azonosítottunk. A halakból-, valamint a madarakból származó mintákat molekuláris vizsgálatnak vetettük alá. Az ITS szakasz és a 28S rDNS szekvenciák alapján a második típusú metacerkáriák közül 5 minta azonos volt a magyarországi kormoránokból gyűjtött Petasiger phalacrocoracis fajjal, valamint a génbankban található P. phalacrocoracis szekvenciával. Meglepő módon a második típusú metacerkáriák egy mintája a P. exaeretus fajjal bizonyult azonosnak mind ITS mind pedig 28S rDNS szekvenciák alapján, noha közöttük morfológiai eltérések nem voltak megfigyelhetőek. Az első típusú metacerkáriák két mintájának ITS szekvenciái 2.8-2.9 %-ban különböztek a második típus szekvenciáitól, s nem voltak azonosak egyéb Petasiger illetve Paryphostomum fajok szekvenciáival sem. A 28S rDNS szekvenciák a fenti eredményeket támasztották alá, és a két metacerkária típus között mintegy 1% különbséget mutattak. Eredményeinkre alapozva a második típusú metacerkáriát a P. phalacrocoracis lárvastádiumának tekintjük, ugyanakkor az első típusú metacerkária faji hovatartozása továbbra is bizonytalan.

 

Támogatás: OTKA PD 108813, KTIA-AIK-12-1-2013-0017 pályázat, valamint OTKA K 100132. sz. szerződés

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.