A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK PATAKJAINAK HALKÖZÖSSÉG MONITOROZÁSA

Staszny Ádám1, Müller Tamás1, Tóth Balázs2, Sevcsik András2, Boltizár Ottó1, Várkonyi Levente1, Szentes Katalin1, Urbányi Béla1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Duna-Ipoly Nemzetei Park Igazgatóság, Budapest

Kivonat

A monitoring során a Kiskunsági Nemzeti Park négy kisvízfolyását (Kiskunságifőcsatorna, Kelemen-széki tápcsatorna, Duna-völgyi főcsatorna, III. sz. övcsatorna) vizsgáltuk 2013 és 2015 között 5 alkalommal. Az NBmR protokolltól eltérve a DVCS esetében nem csak nappal, hanem éjjel is végeztünk mintavételt pulzáló egyenáramot előállító (aggregátoros és akkumulátoros) elektromos halászgéppel.

A Kiskunsági csatornából 21 faj, a Kelemenszéki tápcsatornából 13 faj, a III. övcsatornából 12 faj, a DVCS-ből 19 faj került elő. A legnagyobb Shannon-féle diverzitást a Kelemenszéki tápcsatorna mintavételei során kaptuk (1,732), míg a legalacsonyabbat a III. Övcsatornában tapasztaltuk (0,9892). A legmagasabb egyenletességet (Evenness) a Kelemenszéki tápcsatorna esetén tapasztaltunk (0,435), ami még ebben az esetben is viszonylag alacsony, míg a legalacsonyabb a III. Övcsatorna mintavételei alapján adódtak (0,2241). Az egyedszám-alapú rarefaction analízis eredményei alapján a mintavételek reprezentatívnak tekinthető, bár a III. Övcsatorna esetén a görbe még nem érte el teljesen a telítési szakaszt. A Bray-Curtisindex alapján végzett Cluster analízis alapján a mintavételi területek között nagyobb a különbség, mint a napszak hatása. A Dunavölgyi csatorna a Kiskunsági csatornával képez egy csoportot, majd ehhez a két vízfolyáshoz csatlakozik a Kelemenszéki tápcsatorna, végül pedig a III. Övcsatorna, melynek erőteljes elkülönülése az igen magas lápi póc (Umbra krameri) abundanciának, illetve a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus) és a bodorka (Rutilus rutilus) teljes hiányának valamint a küsz (Alburnus alburnus) nagyon alacsony abundanciájának köszönhető.

 

A munka a „Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken" című, SH/4/8 regisztrációs számú Svájci Hozzájárulási Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (85265/2014/TUDPOL iktatószámú támogatási szerződés), valamint az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (BO/00054/12/4) támogatásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.