A HAKI fejlesztési stratégiája – A kutatási létesítmények felújítása az AQUAREDPOT és a HOP 3. projektek keretében

Gál Dénes, Diviki Sándor

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A Halászati Kutatóintézet (HAKI) életében, az elmúlt évek fő célkitűzései között a kutatási létesítmények felújítása volt az egyik legfontosabb feladat, hogy ezáltal lehetővé váljon az intenzív haltenyésztési technológiák tanulmányozása és bemutatása.

A hazai akvakultúra fejlesztés kitörési pontja a technológia-intenzív módszerek elterjesztése, ennek kulcsa a kutatás-innováció-szaktanácsadás egysége.

A technológiai megújulás célja mind a tavi, mind az intenzív technológiákban (1) a technológiák komplex átfogó fejlesztése, (2) a halászati ágazat képviselete nemzetközi akvakultúra pályázatokban, illetve az így nyert tapasztalatok hazai adaptálása, továbbadása valamint (3) hazai K+F+I projektekben való részvétel.

Projektek

A jelenleg is futó AQUAREDPOT projekt egyik legfontosabb feladata a HAKI infrastruktúrájának felújítása a kutatási programok minőségének javítása érdekében.

Ez magában foglalja az úgynevezett ‘tó a tóban rendszer’ rendszer illetve recirkulációs akvakultúra rendszer (RAS) felállítását.

A ‘tó a tóban rendszer’ a recirkulációs tavi rendszerek ötletéből származtatható, azzal a különbséggel, hogy az intenzív termelést beépíti egy extenzív tavi rendszerbe, ahol az extenzív tóban történik a használt víz tisztítása és hasznosítása. Ez a koncepció leegyszerűsíti a rendszer működését és a hal biomassza jobb szabályozását teszi lehetővé. Az intenzív haltermelés egy speciálisan kialakított úszó kádban történik, amit az extenzív tóra helyeznek rá. A vízmozgást alacsony energiájú propeller szivattyúkkal biztosítják és a vízkicserélődés körülbelül 4-6 óra alatt történik. A vízminőségi paraméterek szabályozása (oxygen, ammonia) a vízmennyiségen keresztül történik, de gyakran kiegészítő levegőztetésre is sor kerül.

Az intézet meglévő fedett recirkulációs rendszere már 30 éve szolgál a kontrollált körülmények között végzett halas kísérletek alapvető helyszíneként. A rendszer üzemelése igen megbízhatatlanná vált, azonban a jelenlegi kutatások egyre inkább nélkülözhetetlenné teszik egy modern recirkulációs rendszer meglétét, amely kis és közepes egységekből áll, egymástól független vízkörökkel.

Az AQUAREDPOT projekt (Phase I) illetve a kapcsolódó HOP 3 (Phase 2) eredményeként egy modern az akvakultúra-fejlesztési kísérleteket kiszolgálni képes, zárt kutatási egység jön létre, mely korszerű víztisztítási technológiával és számítógép vezérlésű vízminőség monitoringgal rendelkezik.

A felújított RAS rendszer főbb egységei:

Demonstrációs rendszer, melynek fő feladata, hogy ipari termelési méretet megközelítő módon lehessen szemléltetni a modern recirkulációs haltermelési technológiákat. A rendszer egyben oktatási, gyakorlati feladatokat is ellát, valamint működés közben megismerhetővé teszi a modern haltermelő üzemek rész technológiai folyamatait.

Az ivadéknevelő rendszer feladata a demonstrációs feladatok mellett hal takarmányozási kísérletek végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása. Három vízkörre osztott, melyek különállóan is működőképesek és kontrollálhatóak.

Az anyatartó rendszer feladata a különböző tenyésztési programok anyaállományának tartása, nevelése és a szezonon kívüli szaporításra való felkészülést lehetővé tevő vízhőmérséklet és fotóperiódus szerinti manipuláció feltételeinek biztosítása.

A fertőzéses rendszer kisebb kísérletek helyszínéül szolgál, főként halbetegségek elleni ellenálló képesség tesztelésére, tanulmányozására.

A HOP projekt keretében halnevelési és halgenetikai kísérletek megvalósítását szolgáló létesítmény épül. A fejlesztés tartalmaz négy anyanevelő rendszert, keltető és lárvanevelő rendszert és egy ivadéknevelő és tesztelő rendszert.

 

Köszönetnyilvánítás: Az AQUAREDPOT (FP7-316266) projekt finanszírozását az Európai Bizottság biztosítja.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.