CITOSZTATIKUMOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA ZEBRADÁNIÓ (DANIO RERIO) MODELLEN

Kovács Róbert1, Tarcai Zsolt1, Gazsi Gyöngyi1, Bencsik Dóra1, Bakos Katalin1, Kovács Balázs1, Urbányi Béla1, Metka Filipič2, Csenki Zsolt1, Horváth Ákos1

1Szent István Egyetem, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2National Institute of Biology, Department of Genetic Toxicology and Cancer Biology, Ljubljana

Kivonat

A citosztatikumokat, főleg genotoxikus hatásuk miatt, az egyik legveszélyesebb vegyületcsoportként tartják számon. Nagyon keveset tudunk ugyanakkor a vegyületek környezetben való viselkedéséről, valamint az élőlényekre gyakorolt hosszú távú hatásáról. Az általunk végzett munka egy nemzetközi projekt részét képezi, melynek célja több citosztatikus vegyület akut és krónikus hatásának vizsgálata vízi szervezeteken.

Az elsőként vizsgált vegyület az 5-fluorouracil (5-FU) volt, mely egy antimetabolikus hatásmechanizmusú citosztatikum. A projekt során zebradánió embriókon vizsgáltuk a vegyület akut toxikus hatását. Az akut tesztek eredményei alapján egy szubkrónikus lárva tesztet állítottunk be (OECD 210), mely során az 5-FU hatását vizsgáltuk 33 napon keresztül a fejlődő lárvákra.

Az akut embrió toxicitás vizsgálatok alapján zebradánió halfajra az LC50 (72 órára) érték 2536,5 mg/l-ben állapítottuk meg. Ez az érték hasonló az irodalomban szereplő Pimephales promelas halfajon meghatározott fél-halálos koncentrációhoz, amely 2420 mg 5-FU/l.

A szubkrónikus vizsgálat során 7 koncentrációban vizsgáltuk az 5-FU zebradánió lárvakori fejlődésre gyakorolt hatását. A vizsgált koncentrációk 10, 100 ng/l; 1, 10, 100 μg/l; 1 és 10 mg/l voltak. A kelésben nem volt eltérés a kezelt és a kontrol csoportok között, a kelési arány minden esetben meghaladta a 85%-ot. Az elhullás tekintetében a 10 mg/l-es koncentrációt tekinthetjük a LOEC-nek (Lowest Observed Effects Concentration). Ennél a koncentrációnál volt egyedül statisztikailag igazolható eltérés a mortalitásban (p<0,05). A száraz testtömeg, a testhossz és a kondíciós faktort vizsgálva a LOEC az 1 mg/l-es kezelés volt.

Jelenleg a fenti vizsgálatok alapján kiválasztott 3 koncentrációval egy 2 generációs teszt zajlik, valamint a pályázat ideje alatt további 3 különböző hatásmechanizmusú citosztatikum vizsgálatát tervezzük.

 

A munka az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjának 265264 szerződésszámú CYTOTHREAT projektje támogatásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.