A HAKI TOK GÉNBANKJÁNAK MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA

Lehoczky István1, Kovács Balázs2

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet
2Szent István Egyetem, MKK, KTI, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A korábban jelentős állományokkal rendelkező tokfélék napjainkra - a kecsege kivételével - szinte teljesen eltűntek Magyarország folyóiból. A HAKI-ban már a 80-as évek közepétől folytatott tudatos fajmegőrző tevékenységnek köszönhetően jelenleg a négy őshonos (kecsege, vágótok, sőregtok, viza) és három nem őshonos (lénai tok, szibériai kecsege és lapátorrú tok) tokféle különböző korosztályait neveljük. Munkánk célja ezen állományok fenntartása és annak bővítése egyrészt a már meglévő halak mesterséges szaporításával, másrészt nemzetközi forrásokból származó egyedek behozatalával. Jelen munka során fő célunk az intézet tok génbankjában élő tokfélék molekuláris genetikai jellemzése volt annak érdekében, hogy a tenyésztés során elkerüljük a beltenyésztést és a lehető legmagasabb szinten tartsuk állományaink genetikai változatosságát. A tavalyi év során a kecsege, szibériai kecsege, lapátorrú tok és lénai tok fajok állományait vizsgáltuk meg 7 mikroszatellit DNS markerrel. Az idei vizsgáltok célpontja a viza, a vágótok, a simatok és a kecsege újabb állománya volt. Eddigi eredményeink előzetes jellegűek, hiszen több tokfaj vizsgálata is napirenden van intézetünkben és az eddig megvizsgált fajokat is szeretnénk több markerrel megvizsgálni. Eredményeink segítenek a génbank fenntartási munkálatok során és biztosítják, hogy a tenyésztés során ne veszítsünk értékes genetikai információt. A 7 mikroszatellit DNS marker vizsgálata során a második év végére összesen 187 allél jelenlétét detektáltuk, melyek közül 36-ot az Spl-168-as lókuszon, 34-et az Spl-123-as lókuszon, 21-et az Spl-173-as lókuszon, 15-öt az Ls-39-es lókuszon, 14-et az Ls-62-es lókuszon, 24-et az Ls-54-es lókuszon és 44-et az Ls-68-as lókuszon találunk meg. Az egyes lókuszokon talált allélek száma viszonylag magas, ami arra enged következtetni, hogy a vizsgált tokfélék nagy genetikai tartalékokkal rendelkeznek.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.