Gyógyszerek és származékaik akkumulációs tulajdonságainak vizsgálata a Körösök ökoszisztémájában - HURO projekt és kutatási előzményei

Gy. Papp Zsuzsanna1; Fodor Alexandrina2 és J. Sándor Zsuzsanna1

1Halászati és Öntözési Kutatóintézet, H-5541 Szarvas, Anna-liget 8.
2Nagyváradi Egyetem, Kémia, Biológia és Földrajz Tanszék, Nagyvárad, Románia

Kivonat

A környezetbe jutó egyre nagyobb számú mesterségesen előállított, különböző mértékben perzisztens molekulákból álló xenobiotikumok egyre nagyobb mértékben szennyezik környezetünket. Természetüknél fogva legveszélyeztetettebbek a természetes és mesterséges vízi környezetek tűnnek. Kutatási eredményeink szerint is nagy számban vannak olyan perzisztens, tehát hosszú lebomlási idejű vegyületek, amelyeket a szenny- és ivóvíztisztítók sem tudnak teljesen eltávolítani, ezért komoly egészségügyi és környezeti kockázatot hordoznak. Kiemelkedően nagy veszélyt jelentenek a környezetre a xenobiotikum alapú gyógyszerek, amelyeket igen alacsony koncentrációjuk miatt sokáig veszélytelennek tartottak a környezetre nézve. Az analitikai eljárások és készülékek korszerűsödésének köszönhetően lehetővé vált az eddig nem mérhető szennyezések nyomon követése is. Különböző gyógyszermaradványok jelenlétét (antibiotikumok és nem szteroid fájdalomcsillapítók) kutató csoportunk is vizsgált és talált tisztított szennyvizekben és természetes vizekben is, de egyelőre keveset tudunk feldúsulásukról és ezzel összefüggő hatásaikról a vízi környezet elemeiben. A környezetbiztonságunkat érintő kockázatok mértéke a folyóvizekben lévő szennyező anyagoknál kifejezetten jelentős, erre a bekövetkezett cián- és nehézfémek okozta szennyezés is felhívták a figyelmet. Ezen, az előadásban bemutatásra kerülő eredmények alapján és a felmerült kérdések minél nagyobb mértékű tisztázásának céljából dolgoztuk ki és nyújtottuk be a „Gyógyszerek és származékaik akkumulációs tulajdonságainak vizsgálata a Körösök ökoszisztémájában” című HURO pályázatunkat, amely támogatást nyert.

Az előadás második részében bemutatjuk a határon átnyúló magyar-román nemzetközi projekt keretében tervezett kutatási programot, melynek során egyes gyógyszerek akkumulációs tulajdonságait szeretnénk vizsgálni a román-magyar határvidék legfontosabb folyóin, a Körösökön elsősorban nagyvárosok és duzzasztók körzetében. Tanulmányozni fogjuk néhány nem szteroid fájdalomcsökkentő (ibuprofen, ketoprofen, naproxen, diclofenac és indomethacin) és antibiotikum (tetraciklinek, szulfonamidok és nitrofuránok) felhalmozódását a Körösök vízi ököszisztémájának elemeiben (víz, üledék, halak, indikátor növények és zoobentosz).  

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.