Állatgyógyászati szerek megoszlása és kiürülése ismételt gyógyszeres etetés hatására a ponty esetében

J. Sándor Zsuzsanna, Gy. Papp Zsuzsanna, Bogár Gáborné, Csengeri István

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

Oxitetraciklint (OTC), illetve flumequint (FLU) tartalmazó, az állatgyógyászatban alkalmazott gyógyszerkészítményekkel gyógyszerfelvétel és a kiürülési idő tanulmányozásához végeztünk kísérleteket. Célkitűzésünk volt a gyógyszermaradvány szintek vizsgálata a ponty húsban élelmiszerbiztonság növelésének érdekében, mely vizsgálattal az EU és a magyar szabályozásnak megfelelőbb minőségű halhús előállításához kívántunk hozzájárulni.

A halak kereskedelmi takarmányát spray-technikával kiegészítettük hatóanyag tartalomban 120 mg/kg oxitetraciklin (OTC) tartalmú, illetve 24 mg/kg flumequin (FLU) készítménnyel. A 300-500 grammos halakat 7 egymást követő napon etettük naponta 2,5 testsúly százaléknyi gyógyszeres táppal, majd a újabb 8 napig a szokásos, gyógyszer nélküli takarmánnyal. A gyűjtött bőrös hús, valamint máj mintákban mértük a gyógyszertartalmat. Az alapvegyületeket HPLC-vel, a biológiailag aktív metabolitokat és bomlástermékeket mindkét vegyületcsoportra érzékeny ELISA technikával határoztuk meg.

A pontyhúsban meghatároztuk az OTC kiürülési görbéjét az anyavegyületre, melyből az MRL 100 μg kg-1 koncentrációhoz számolt kiürülési idő 59 nap. Az OTC mennyisége a kísérleti idő alatt nem csökkent a megengedett élelmiszerbiztonsági határérték alá, végig 1000 μg kg-1 fölött maradt. Az ELISA módszerrel mért értékek az anyavegyület és a 4-epi-oxitetraciklin metabolitja esetében hasonló tendenciát mutattak, látható csökkenés csak a kezelés utáni 5. napon kezdődött meg. A májban gyors abszorpciót és eliminációt mértünk.

A flumequinnel kezelt táp etetését követően a hatóanyag gyors abszorpcióját lehetett megfigyelni a ponty húsban és májban egyaránt. A gyógyszeres táp etetésének befejezése után alacsony szintű, nem csökkenő maradék koncentráció volt mérhető a húsban, de teljes kiürülés nem volt a 8 nap alatt. A maradék koncentráció azonban a megengedett érték alatt volt (MRL=600 μg kg-1).

Kísérleteink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a flumequin alkalmazása lényegesen jobban megfelel az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, mint az oxitetracikliné.

 

Kísérleteinket az AquaMax integrált projekt keretében végeztük (EU FP6 FOOD-CT-2006-16249 Project "AQUAMAX").

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.