A MAGYARORSZÁGI TÖRPEHARCSA ÁLLOMÁNYOK MORFOLÓGIAI ÉS GENETIKAI VIZSGÁLATA

Béres Beatrix1, Staszny Ádám1, Kánainé Sipos Dóra3, Urbányi Béla1 és Kovács Balázs1,2

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar; Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet; Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Szent István Egyetem Környezetipari és Regionális Egyetemi Tudásközpont, Gödöllő
3Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem, Természettudományi Kar, Mikrobiológia Tanszék, Budapest

Kivonat

Irodalmi adatok alapján hazánkban a fekete törpeharcsát (Ameiurus melas) és a barna törpeharcsát (Ameiurus nebulosus) hozták be, azonban az Európába érkező szállítmányokban a sárga törpeharcsa (Ameiurus natalis) is megtalálható volt, így annak bekerülése is feltételezhető.

Mindhárom faj invazív, ivadék és ikra pusztítok, valamint táplálék konkurensei az egyébként gazdaságilag jól hasznosítható halfajainknak, ezért a nemkívánatos fajok között tartják számon, bár újabban próbálkoznak e fajok gazdasági hasznosításával is intenzív rendszerekben. Elterjedésük, életmódjuk, szaporodásuk, ökológiai igényeik mind hazánkban, mind külföldön többszörösen vizsgált téma. Morfológiai vizsgálatok alapján feltételezhető e fajok természetes körülmények közötti hibridizációja is Magyarországon. Mindezek ellenére állományaikról viszonylag kevés genetikai információval rendelkezünk.

A jelen munka célja, hogy megvizsgáljon és összehasonlítson több magyarországi természetes vízi, illetve tógazdaságban megtalálható törpeharcsa állományt morfológia és genetikai módszerek segítségével. A Magyarországra bekerült fajok azonosítása céljából az anyai öröklődés menetet mutató mitokondriális DNS szekvenciáját vizsgáljuk, míg sejtmagi DNS vizsgálatokat végzünk a hibridek előfordulásának igazolására. Eddig 9 magyar élőhely mintegy 341 egyedén végeztünk morfológiai vizsgálatokat. Az egyes élőhelyeken állományai nem mutattak egységes képet. A vizsgált egyedek többségére az irodalmakban szereplő, jellemző morfológiai bélyegek alapján hozzávetőleg 65% sorolható a fekete törpeharcsák közé. A többi egyed esetén a különböző bélyegek eltérő képet adtak a faji hovatartozást illetően. Az A. natalis magyarországi előfordulását a morfológiai vizsgálatok eddig nem támasztják alá. A mitokondriális DNS vizsgálatok során, az eddigi szekvencia analízisek alapján csak a fekete törpeharcsát azonosítottuk. Jövőbeni vizsgálataink kiterjednek majd a sejtmagi DNS vizsgálatára is, aminek segítségével a hibridek és a fajok azonosítására alkalmas módszert kívánunk kidolgozni. E módszer segítségével lehetőség nyílik mind az európai, mind a magyarországi törpeharcsa állományok genetikai hátterének vizsgálatára.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.