Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform bemutatása

Urbányi Béla, Csorbai Balázs, Horváth Ákos, Hegyi Árpád, Bokor Zoltán és Horváth László

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A létrehozandó Platform projektjavaslata a Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform elnevezést viseli. Működési területe a magyar halászati szektorban tevékenykedı szervezetek (gazdasági társaságok, érdekképviseleti szervezet, kutatóintézetek és felsőoktatási intézmények) által képviselt tógazdasági és természetesvízi halgazdálkodás és haltenyésztés, intenzív rendszerek üzemeltetése, a halfeldolgozás és értékesítés (piacrajutás és marketing).

A Platform alapvető célja, hogy a világhírű magyar halászati technológiát továbbfejlessze, a társterületeken alkalmazott eljárásokat és technikákat elegyítse a jelenlegi gyakorlattal, melynek eredménye egy, a hazai és a nemzetközi halászság számára alkalmazható és felhasználható innovatív ötleteken alapuló fejlődés.

A magyar halászati ágazat a világ szinte minden országában kisebb-nagyobb fejlesztéseket végrehajtott és napjainkban is végrehajt. Ez köszönhető a szakma pontos ismeretének és az újdonságra való törekvési hajlamnak, mely olyan komplex tudásként jelenik meg az ágazat szereplőinél, ami egy kreatív, minden helyzetben alkotó, eredménycentrikus tevékenységben fejeződik ki. Végső cél, hogy az ágazatban rejlő fejlesztendő területeket feltárjuk, a problémákat elemezzük, és ezek orvoslására megoldási javaslatokat tegyünk, majd a kidolgozott eljárásokat az innovációs láncon keresztül a hazai és nemzetközi felhasználókhoz eljuttassuk.

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform általános célja a halászati ágazatban tevékenykedı gazdasági szereplők versenyképességének javítása, melynek együtt kell járnia a halászati termékek minőségének és az élelmiszerbiztonság javulásával, ugyanakkor elengedhetetlen a környezet- és természetvédelmi, valamint az állatjóléti normák maradéktalan betartása is. A fenti célok a fenntarthatóság figyelembevételével kell, hogy megvalósuljanak. A Platform 4 fı fejlesztési programban végez K+F+I+O tevékenységet a fenti célok megvalósulásához.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.