A természetvédelmi értékesség, az ökológiai állapot és a hasznosítási mód paradoxonja vizes élőhelyek példáján

Nagy Sándor Alex, Antal László, Tóth Adrienn

Debreceni Egyetem, TTK, TEK, Hidrobiológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Kivonat

A vízi és vizes élőhelyek hidroökológiai szempontú felmérése során többféle értékmérő szempontrendszerrel találkozunk. A természetvédelmi értékességet próbálja kifejezni az aktuális védettség törvényben, vagy rendeletben rögzített szintje, míg a környezetgazdálkodási szempontú értékességre az Aradi és mtsai. által kidolgozott – szentély jellegű; bölcs hasznosítású; gazdasági hasznosítású – kategóriarendszer alkalmazásával utalhatunk. Ha környezetvédelmi szempontból közelítünk a kérdéshez, akkor mind a mintavétel és feldolgozás, mind az értékelés terén a Magyar Szabvány (MSZ) jelenleg érvényes rendelkezéseit kell betartani, ugyanakkor egyre inkább tapasztalható a törekvés az Európai Unió Víz Keretirányelvének alkalmazására, s a jó ökológiai állapot, ill. jó ökológiai potenciál szerinti értékelésre.

Az élőlények sokfélesége, igényeik sokszínűsége azonban nincs tekintettel az ember által ráhúzni kívánt szabályokra, és sok esetben a különböző szempontú értékességek ellentmondásba kerülnek. Előadásunkban a Tisza-tó Tiszavalki medencéje délkeleti részén található holtmedrek (Hordódi-Holt-Tisza, Háromágú, Szartos, Nagymorotva) oxigénháztartásának nyomon követése példáján keresztül mutatunk be néhány olyan paradox helyzetet, amikor a hasznosítás szempontjából természetvédelmi prioritást élvező vízterek ökológiai állapota sokkal rosszabb volt, mint a horgászati, ill. rekreációs hasznosításra kijelölt víztereké.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.