ELTÉRŐ NAPI TAKARMÁNYADAGOK HATÁSA A TÁPPAL ETETETT SÜLLŐ (SANDER LUCIOPERCA L.) NÖVEKEDÉSÉRE ÉS TESTÖSSZETÉTELÉRE

Szabó Gergely1, Hancz Csaba1, Stettner Gabriella1, Bódis Márk2 és Molnár Tamás1

1Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár
2Pannon Egyetem, Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar, Keszthely

Kivonat

A Kaposvári Egyetemen több éve folynak kutatások – más intézményekkel együttműködve – a tápos süllőnevelés egyes részleteinek kidolgozására. Munkánk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a takarmányozási intenzitás hatását. Elemeztük az eltérő napi takarmányadagok hatását a növekedésre, a takarmányfogyasztásra, takarmányértékesítésre, a takarmány pazarlásra, illetve a halak testösszetételére. A süllőket 65 literes (31x35x60 cm) akváriumokból álló recirkulációs rendszerben helyeztük el, egy üvegmedencébe öt egyedet telepítve. A halak átlagos testtömege a kísérlet kezdetén 15,49±0,47 g volt. A vízátfolyást 1-2 liter/perc közti értékre állítottuk be. A vízhőmérséklet a vizsgálat időtartama alatt 20±2 °C volt. A süllőket 3 mm-es, 45 % fehérjét, valamint 10,5 % nyerszsírt tartalmazó, pelletált haltáppal etettük.

A 6 hetes kísérlet alatt a takarmányt három különböző napi mennyiségben kínáltuk fel: 0,9 g/nap; 1,5 g/nap és „ad libitum” (kontroll). A kontroll adagot három, a másik két mennyiséget 4-4 akváriumban etettük, napi egy alkalommal. A tápot szemenként kínáltuk fel, ezzel a módszerrel ugyanis jelentősen csökkenthető a pazarlás. Az „ad libitum” etetésnél egy ismert tömegű adagból kínáltuk fel a takarmányt, majd a nap végén visszamértük a megmaradt eleséget. Az akvárium alján maradó tápot a takarmányozást követően eltávolítottuk, és a granulátum-szám, valamint az átlagos granulátum-tömeg alapján a fogyasztást korrigáltuk. A takarmányfogyasztást naponta számítottuk, majd értékeltük. A kísérlet végén kezelésenként három egyed a testösszetételének vizsgálatára került sor.

Az adatok azt mutatták, hogy a pazarlásra hatással volt a felkínált takarmány mennyisége. A két előre meghatározott adagot fogyasztó csoportnál szignifikáns különbséget találtunk a tömeggyarapodásban, valamint a takarmányértékesítésben (P<0,05). A test zsír-, illetve fehérjetartalmára az eltérő takarmányintenzitás nem gyakorolt hatást. Legfontosabb eredményeinket az I. táblázat szemlélteti.

I. táblázat: A kísérlet legfontosabb eredményei

Keze-lések Napi tak.fogy. (g/nap) Napi tak. pazarlás (g/nap) Napi töm.gy. (g/nap) S.G.R. Tak. ért. (g/g) Testfe-hérje (g/100g) Testzsír (g/100g)
0,9 0,51
±0,18a
0,37
±0,18b
0,37
±0,18a
0,44
±0,20a
1,44
±0,25a
16,36
±0,30a
3,16
±0,56a
1,5 0,75
±0,12a
0,71
±0,12c
0,70
±0,12b
0,77
±0,11b
1,24
±0,23b
17,04
±0,48a
3,22
±0,48a
ad libitum 0,74
±0,07a
1,40
±0,11a
0,63
±0,11ab
0,69
±0,11ab
1,19
±0,11ab
16,66
±0,12a
3,18
±0,25a


A különböző betűvel jelzett átlagok szignifikánsan különböznek (P<0,05).

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.