A JÓSVAFŐI TENGERSZEM-TÓ HALFAUNÁJA

Juhász Lajos1 és Salamon Gábor2

1Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék, Debrecen
2Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Jósvafő

Kivonat

Jósvafő község felett, a Baradla-barlangból a Jósva-patak karsztforrásként bukkan elő. A többnyire bővizű, kristálytiszta vizet alig néhány méterre egy völgyzárógát visszaduzzasztja, ennek következtében jött létre a Tengerszem-tó.

A Tengerszem-tavat a Jósva-patak mellett további hideg vizű források is táplálják A tó mesterséges duzzasztás révén jött létre 1942-ben, elsősorban áramtermelés céljából. A víz egy műtárgyon keresztül bukik át a tó déli oldalán.

A tóba az elmúlt évtizedekben több halfajt telepítettek, így a sebes pisztrángot (Salmo trutta fario) és a szivárványos pisztrángot (Oncorhynchus mykiss), valamint számos egyéb faj is a tóba került. A tó halfaunájáról egy teljesebb képet utoljára 1981-ben kaptak, amikor a tó vizét teljesen leengedték. Jelenleg a halászati kezelő és fenntartó az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága. A tó aktuális halfaunájának megismerése céljából 2005. november 12-én a tó lehalászására került sor. Ennek első lépéseként a tó vizét részben leengedtük, a vízszint mintegy 1,5 méterrel csökkent. A halászat döntően egy 10 mm-es szembőségű kerítőháló alkalmazásával történt. A Jósva-patak tóhoz közeli szakaszán elektromos halászgéppel is történt mintázás.

A Tengerszem-tó lehalászása során 6 faj 350 egyedét azonosítottuk.

A lehalászott halak döntő részét a szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) jelentette (330 egyed). Kisebb számban került elő sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario), mindössze 10 példányt azonosítottunk. További fajok: vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), ezüstkárász (Carassius auratus), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus), fürge cselle (Phoxinus phoxinus). A Jósva-patakból csak a két pisztrángfaj került elő. A szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) 18 egyede, a sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) 15 példánya, köztük érett ikrás és tejes halak is.

A Tengerszem-tó és a Jósva-patak mintegy 50 méteres szakaszának lehalászása során 6 faj közel 400 egyedét azonosítottuk. A lehalászás során egyetlen domolykó sem került befogásra, noha ez a faj bizonyíthatóan előfordul a tóban. A következő mintavételezés során ezért először a vízi növényzetet kell ritkítani, mert ez gátolta a tó teljes területének mintázását. Javasolható a halfauna folyamatos, évenkénti egy alkalommal történő felmérése. Törekedni kell a víztérben az őshonos fajok életfeltételeinek biztosítására, a tájidegen (pl.: szivárványos pisztráng) fajok állományának csökkentése mellett.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.