A harcsa hímivartermék minőségének vizsgálata, különös tekintettel a mélyhűthetőség és gyakorlati alkalmazás eredményességére

Bokor Zoltán, Horváth Ákos és Urbányi Béla

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar,Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A harcsaalakúak (Siluriformes) esetében különös jelentősége lenne egy hatékony spermamélyhűtési módszernek. Ezekre a fajokra jellemző, hogy egyébként is kevés hím ivarterméket termelnek (GSI: 1-1,5%), azon kívül a spermát többnyire lehetetlen lefejni, ezért azt a halak feláldozásával, a here kivételével és kipréselésével nyerik ki. Ez a gyakorlat lehetetlenné teszi a hímivarú egyedek többszöri használatát, így azok folyamatos és a nőivarú egyedekénél intenzívebb utánpótlására van szükség. További problémát jelent, hogy a nő- és hímivarú egyedek elkülönítése külső jegyek alapján sokszor még a gyakorlott szakember számára is nehéz. Előfordul, hogy tejesek helyett fiatal ikrásokat választanak ki és áldoznak fel, ami nem csak a nőivarú egyedek fölösleges elpusztítását eredményezi, hanem hímek hiányában a szaporítás sikerét is veszélyezteti. Emellett az állatok elpusztításával járó tenyésztési eljárásokat a hatályos állatvédelmi és állatjóléti szabályozások is korlátozzák.

A harcsasperma mélyhűtésével a fent említett problémák megoldhatóak lennének. Nagymennyiségű (több tejes egyedtől kinyert) sperma mélyhűtésével a szaporításhoz minden esetben megfelelő mennyiségű sperma állna rendelkezés. A mélyhűtött sperma folyékony nitrogénben emberi mértékkel mérve korlátlan ideig eltárolható, így az éveken keresztül folyamatosan felhasználható, és lehetővé válik az ivartermék szállítása azokba a gazdaságokba, ahol arra szükség van.

Eddigi munkánk során megvizsgáltuk szaporítási szezonon kívül (októberben) intenzív rendszerből származó halak spermáját, és a sperma eltarthatóságát, illetve mélyhűthetőségét. Továbbá a szaporítási szezonban kioperált herét és az ebből nyert spermát mélyhűtöttük, majd a felolvasztás után két gazdaságban, üzemi körülmények között - azaz keltetőházban – termékenyítési kísérleteket is végeztünk, melyek bíztató eredményeket mutattak számunkra. Kísérleteinkben az ikrát 150 g-os adagokra osztottuk szét, az egyik ikratételt egy, a másikat két műszalmányi felolvasztott spermával termékenyítettük meg. Vizsgálataink során az egy műszalma mélyhűtött spermával termékenyített ikratétel kelési eredménye 94%, míg a két műszalmával termékenyítetté 77% lett, míg a két kezelés kontroll csoportjában 89%, illetve 81% kelést regisztráltunk.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.