HAKI - Halbiológiai Osztály - Genetika témacsoport

Kutatási terület

A Halgenetikai témacsoportban olyan halgenetikai kutatások folynak, melyek célja a tenyésztés-genetikai eljárások fejlesztése és azok alkalmazása a gazdaságilag fontos, illetve ígéretes, főként hazai halfajainknál, valamint a modern takarmányozási- és nevelési technológiákhoz illeszkedve magas termelési mutatókkal bíró, betegségekkel szemben ellenállóbb vonalak, fajták és hibridek nemesítése. A genetikai kutatások alapfeladati közé tartozik a ponty (Cyprinus carpio L) élő génbankjának és mélyhűtött spermabankjának, valamint a tokfélék (Acipenseridae) génbankjának fenntartása.

 

Kutatási témák


Nagy növekedési erélyű és technológiai tűrőképességű szürke harcsa vonalak kialakítása

A szürkeharcsa esetében (a ponttyal ellentétben) szelekciós munka még alig folyt, így a tógazdasági termelésben megtalálható harcsa gyakorlatilag még vad, domesztikálatlan fajként jelenik meg, melynek nincsenek jól elkülönülő szelektált állományai, vonalai vagy fajtái. A már meglévő génbanki és intézeti harcsa állományokból, valamint vad és tógazdaságokból (külföldi) származó egyedek bevonásával (genetikai sokszínűség bővítése miatt) olyan vonalak kialakítása a cél, amelyek a hazai termelői igényeknek megfelelő tartástechnológiákhoz adaptáltak és nagyobb növekedési teljesítménnyel rendelkeznek. A kedvezőbb növekedési mutatókra történő sikeres szelekciós munka eredményeinek a gyakorlatba történő bevezetése azonnali gazdasági előnyökkel járna. A jobban teljesítő vonalak kialakítása, lehetővé teheti az ágazat számára, hogy egy magasabb teljesítményt (jobb növekedési erély, kedvezőbb takarmányhasznosítás stb.) biztosító törzsállomány, illetve ezekből származó szaporítóanyag, ivadék álljon rendelkezésre.


Új ponty fajtajelölt kialakítása tavi intenzív tartástechnológiához

A tavi tápetetésre alapozott intenzív (két éves üzemű) pontytermelési technológiához jól alkalmazkodó (magas környezeti stressztűrő képességű) és gyors növekedést mutató fajtajelölt kialakítása a cél, amelyhez a klasszikus állattenyésztés módszereit alkalmazzuk. Teljesítményvizsgálatokat szükséges elvégezni a fenti technológiát alapul véve a HAKI élő ponty génbankjában található fajták tisztavérű és keresztezett utódaival. A kísérleti állományt teszteljük többféle tavi intenzív rendszerben (kistavas monokultúrában, tavi ketrecben és/vagy „tó a tóban” rendszerben). Az eredmények alapján kiválasztjuk a legjobban teljesítő fajtajelöltet.


A ponty kopoltyú KHV (koi herpeszvírus) okozta megbetegedés genetikai és technológiai háttere

Az elmúlt néhány évben megjelent Magyarországon a KHV (koi herpeszvírus) okozta megbetegedés. Az általuk okozott veszteségek elérik a 30-40%-ot, továbbá a terjedés intenzitása komoly járvánnyal is fenyegethet.

A közelmúlt kutatási eredményei egyfelől megbízható diagnosztikai módszereket eredményeztek, másfelől leírták a betegséggel szemben toleránsabb változatokat és azok genetikai markereit. Mindez lehetővé teszi elvileg a magyarországi tenyésztett pontyfajták ellenálló képessége genetikai alapjainak a felmérését (feltérképezését), és erre alapozva a betegségekre toleránsabb változatok bevonását a termelésbe.

 

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.