HAKI - Akvakultúra Osztály - Intenzív akvakultúra témacsoport

Kutatási terület

Az akvakultúra globális fejlődésében egyre nagyobb mértékben jelennek meg az iparszerű, ú.n. precíziós haltermelési technológiák.   A témacsoport tevékenysége e szektor területén jelenleg a süllő és a kecsege intenzív termelési technológiájának továbbfejlesztésére fókuszál, mely K+F+I tevékenységek fő stratégiai célkitűzése a folyamatos minőségi tenyészanyag előállítási technológia kidolgozása. Ennek érdekében vizsgáljuk az anyanevelés, ill. ivarérés kérdéseit, az évszaktól független szaporítás-, és ivadéknevelés lehetőségeit, fejlesztjük az ivadéknevelés technikai feltételrendszerét, valamint vizsgáljuk a süllő-kecsege dikultúrás nevelési technológia lehetőségeit. Az eredmények nem csak a termelési, de a természetvédelmi célú akvakultúrában is hasznosíthatóak.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.