HAKI - Akvakultúra Osztály

Az akvakultóra kutatások - a diszciplináris halbiológiai, haltakarmányozási, vízökológiai, stb. kutatások eredményeire alapozva - célkitűzése a halak, valamint egy-egy adott projekt keretében az egyéb vízi, vagy vízhez kötött szervezetek (pl. rákok, plankton) tenyésztési és termelési technológiájának kidolgozása, illetve továbbfejlesztése tavi körülmények között, iparszerű (medencés), valamint integrált rendszerekben. Ennek során a gazdasági, természeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjaira kiemelt figyelmet fordítunk. Az osztály által végzett K+F+I tevékenységek a haltermelés előbbiekben említett három fő szegmensének megfelelően három szervezeti egység - kutató-csoport - keretében folynak.

Szervezeti alegységek

A csoport kutatási területei:

  • Az akvakultúra szektor szocio-ökonómiai elemzése
  • Akvakultúra technológiák költség-haszon elemzése
  • Kvantitatív modellezés

Az akvakultúra globális fejlődésében egyre nagyobb mértékben jelennek meg az iparszerű, ú.n. precíziós haltermelési technológiák.   A témacsoport tevékenysége e szektor területén jelenleg a süllő és a kecsege intenzív termelési technológiájának továbbfejlesztésére fókuszál, mely K+F+I tevékenységek fő stratégiai célkitűzése a folyamatos minőségi tenyészanyag előállítási technológia kidolgozása.

A témacsoport tevékenységének általános célkitűzése a hagyományos ponty centrikus tógazdasági haltermelés hatékonyságának növelése, termékválasztékának bővítése, a piac által keresett fajok termelési volumenének bővítése.

Munkatársak

Munkakör: csoportvezető, tudományos főmunkatárs
Munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
Mobil: +36 704403133
E-mail: uros.ljubobratovic[kukac]haki.naik.hu
Bürgés József
Munkakör: intézeti mérnök
Munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget 8.
E-mail: burges.jozsef[kukac]haki.naik.hu
Fazekas Georgina Lea
Munkakör: intézeti mérnök
Munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget 8.
E-mail: fazekas.georgina[kukac]haki.naik.hu
Munkakör: tudományos munkatárs
Munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
E-mail: kaldy.jeno[kukac]haki.naik.hu
Kepka Csilla
Munkakör: kutató asszisztens
Munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
E-mail: kepka.csilla[kukac]haki.naik.hu
Molnárné Lovász Éva Andrea
Munkakör: Recirk asszisztens
Munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
Mobil: +36 704403107
E-mail: lovasz.andrea[kukac]haki.naik.hu
Ristovic Tijana
Munkakör: laboratóriumi szakasszisztens
Munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
Mobil: +36 704918900
E-mail: ristovic.tijana[kukac]haki.naik.hu
Vass Vivien
Munkakör: kutató asszisztens
Munkavégzés helye: 5540 Szarvas, Anna-liget u. 35.
E-mail: vass.vivien[kukac]haki.naik.hu

Publikációk

Uros Ljubobratovic, Geza Pete, Zoltán Horváth, DANIEL ZARSKI, Tijana Ristovic, Vanda Percze, J SÁNDOR ZS, Svetlana Lengyel, András Rónyai (2017) Reproductive performance of indoor reared pikeperch (Sander lucioperca) females after wintering in outdoor earthen ponds. AQUACULTURE RESEARCH online: Paper ARE13305.

Uroš Ljubobratović, Istvan Csengeri, Balázs Kucska, Endre Balogh, Svetlana Lengyel, Gyula Kovács, Ágnes Adorjan, Tibor Feledi Endre Janurik, András Rónyai (2017) Comparison of the procedures for adhesiveness removal in pikeperch (Sander lucioperca) eggs with special emphasis on the effect of tannic acid. TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES 17: pp. 461-469.

Ljubobratović U, Kucska B, Sándor Z, Peteri A, Rónyai A. (2016) Effects of stocking density, feeding technique and vitamin C supplementation on the habituation on dry feed of pikeperch (Sander lucioperca) pond reared juveniles. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES 15:(4) pp. 1337-1347.

Nagy Gábor , Beliczky Gábor , Gál Dénes , Havasi Máté (2014). Kombinált (intenzív-extenzív) lesőharcsa (Silurus glanis) nevelés lehetősége és gyakorlati tapasztalatai
HALÁSZAT 107:(1) pp. 18-20. (2014)

Ljubobratovic U, Kucska B, Feledi T, Poleksic V, Markovi Z Lenhardt M, Péteri A, Rónyai A. (2015) Effects of weaning strategies on growth and survival of pikeperch Sander lucioperca, larvae. TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES 15: pp. 327-333. (2015)

Szvetlana Lengyel, Ljubobratovic Uros, Géza Péter, András Rónyai (2015) Két különböző populációból (Baja, Szarvas) származó sügérlárvák (Perca fluviatilisL.) termelési mutatóinak összehasonlítása recirkulációs rendszerben történő nevelésnél. HALÁSZAT 108:(3) pp. 23-25.

Rónyai A. (2015) A tokfélék. In: Csorbai B, Péteri A, Urbányi B (szerk.) Intenzív haltenyésztés. Gödöllő: Szent István Egyetem, 2015. pp. 159-180. (ISBN:978-963-269-495-5)

Akbulut B, Feledi T, Lengyel S, Ronyai A. (2013) Effect of Feeding Rate on Growth Performance, Food Utilization and Meat Yield of Sterlet (Acipenser ruthenus Linne, 1758) JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCE 7:(3) pp. 216-224.

Feledi T, Rónyai A. (2013) Preliminary results on Siberian sterlet fry rearing and their comparison with some production performance parameters of "European" sterlet.TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES 13: pp. 551-553.

Feledi T, Rónyai A. (2013) A szibériai kecsege (Acipenser ruthenus marsiglii) intenzív rendszerben történő ivadéknevelésének előzetes eredményei. (2013) AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK = ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS (51) pp. 27-31.

Gyalog G, Gál D, Váradi L (2012) Fenntarthatósági kérdések az akvakultúrában. HALÁSZATFEJLESZTÉS 34: pp. 121-128.

Feledi T, Lengyel Sz, Rónyai A. (2012) Egy intraspecifikus kecsege hibrid (szibériai kecsege x kecsege) intenzív rendszerben történő nevelésének előzetes eredményei. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK = ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS 48: pp. 17-19.

Feledi T, Lengyel Sz, Rónyai A (2012) A lapátorrú tok (Polyodon spathula) és a szibériai kecsege (Acipenser ruthenus marsiglii) szaporításának 2011. évi tapasztalatai. HALÁSZATFEJLESZTÉS 34: pp. 66-70.

Feledi T, Kucska B, Rónyai A. (2011) Effect of different fertilisation and egg de-adhesion methods on the artificial propagation of Siberian sturgeon. ARCHIVES OF POLISH FISHERIES 19: pp. 119-122.

Gyalog G, Váradi L, Gál D. (2011) Is intensification a viable way for pond culture in Central and Eastern Europe? AQUACULTURE AQUARIUM CONSERVATION AND LEGISLATION: INTERNATIONAL JOURNAL OF THE BIOFLUX SOCIETY 4:(5) pp. 584-589.

Rónyai A, Lengyel S A (2010) Effects of hormonal treatments on induced tank spawning of Eurasian perch (Perca fluviatilis L.) AQUACULTURE RESEARCH 41:(9) pp. 345-347.

Ronyai A, Csengeri I (2008) Effect of feeding regime and temperature on ongrowing results of pikeperch (Sander lucioperca L.) AQUACULTURE RESEARCH 39:(8) pp. 820-827.

Rónyai A (2007) Induced out-off-season and seasonal tank spawning and stripping of pikeperch (Sander lucioperca L.) AQUACULTURE RESEARCH 38:(11) pp. 1144-1151.
in pond fish farming in Hungary. AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEMLE 3:(1) p. 42.

Bekefi Emese, Varadi Laszlo (2007) Multifunctional pond fish farms in Hungary AQUACULTURE INTERNATIONAL 15:(3-4) pp. 227-233. International Workshop on New Challenges in Pond Aquaculture. Ceske Budejovice, Csehország: 2005.04.26 -2005.04.28.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.