NAIK HALÁSZATI KUTATÓINTÉZET - SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

 

 

2020.09.22.

NAIK HALÁSZATI KUTATÓINTÉZET

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A NAIK HALÁSZATI KUTATÓINTÉZET MEGKEZDTE A „A TERMÉSZETES VIZEK IVADÉKELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁK FEJLESZTÉSE, VALAMINT A TÓGAZDASÁGI ÉS ZÁRT RENDSZERŰ HALTERMELÉS FENNTARTHATÓ INTENZIFIKÁLÁSA” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁT

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ által benyújtott, „A természetes vizek ivadékellátását biztosító innovatív technológiák fejlesztése, valamint a tógazdasági és zárt rendszerű haltermelés fenntartható intenzifikálása” című, MAHOP-2.1.1-2016-2019-00011 azonosítószámú pályázat bruttó 417.34 millió forint vissza nem térítendő hazai és európai uniós támogatásban részesült.

A projekt elsődleges célja a környezeti szempontból fenntartható, erőforrás-hatékony, innovatív, versenyképes és tudásalapú akvakultúra támogatása, amely magában foglalja a természetesvízi halgazdálkodás szempontjából fontos, a jelenlegi akvakultúra rendszerekben azonban nem termelt halfajok ivadékellátását biztosító innovatív technológiák kidolgozását.

A haltermelő létesítmények környezetre gyakorolt negatív hatásának csökkentésére irányuló tudományos és szervezeti ismeretekre, a tógazdasági haltermelés fenntartható intenzifikálására, valamint a recirkulációs rendszerek optimalizálásra irányuló innovációt.

Fenti a célokat a nyurgaponty, jász, compó, széles kárász, balin szaporítására, ivadék nevelésére új technológia kidolgozásával valósítjuk meg.

A haltermelés input igényeinek optimalizálásával, a haltermelő rendszerek által kibocsátott elfolyóvíz a befogadó víztestre gyakorolt szervesanyag terhelést mérséklő eljárásokat dolgozunk ki.

Kombinált ponty-süllő tavi és az európai harcsa tavi medencés és recirkulációs rendszerű technológiák innovációjával hozzájárulunk az eredmények gyakorlati alkalmazásához.

A természetes vízi halgazdálkodás szempontjából fontos halfajok ivadék- ellátását biztosító innovatív technológia kidolgozásához kapcsolódóan szivattyúállás építése és elektromos kivitelezése valósul meg. A projekt keretében beszerzésre kerülnek a meglévő recirkulációs akvakultúra rendszer fejlesztéséhez a terepi monitorozás hatékony végrehajtásához, a technológiai biztonság fenntartásához, valamint halszállításhoz szükséges eszközök.

 

A fejlesztés forrását az Európai Tengerügyi és Halászati Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt azonosító száma: MAHOP-2.1.1-2016-2019-00011
A projekt megvalósítási ideje: 2020.06.01.-2022.05.21.
Támogatás aránya:100%

A projektről a www.haki.naik.hu oldalon olvashatnak

 

További információ kérhető:

Farkas Boglárka
projektmenedzser
NAIK Halászati Kutatóintézet
5540 Szarvas, Anna-liget U. 35.
tel.: 0666/515-300/117
e-mail: farkas.boglarka@haki.naik.hu

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.