XLIII. Halászati Tudományos Tanácskozás
2019. június 6., csütörtök, 11:10

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ szarvasi Halászati Kutatóintézete idén 43. alkalommal adott otthont a Halászati Tudományos Tanácskozásnak. A kétnapos ágazati szintű tanácskozást május 29-én Dr. Halasi-Kovács Béla intézetigazgató nyitotta meg.

A tanácskozás plenáris üléssel kezdődött, ahol első előadóként Dr. Ian Cowx angol professzor előadását az európai édesvízi halászat múltjáról, jelenéről és jövőéről Dr. Halasi-Kovács Béla tartotta meg. Dr. Dérer István a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) igazgatója előadásában bemutatta a MOHOSZ szerepét a természetesvízi halgazdálkodásban. A harmadik plenáris előadásban pedig a Happy-Fish projekt előzetes eredményeiről adott tájékoztatást Dr. Urbányi Béla, a Szent István Egyetem rektorhelyettese.

A plenáris előadásokat követően Dr. Váradi László a HALÁSZAT lap főszerkesztője oklevelet és könyvjutalmat adott át 4 szerzőnek a kiemelkedő publikációs munkájuk elismeréséért, amellyel hozzájárultak a HALÁSZAT/HALÁSZAT-TUDOMÁNY lap 2018. évi színvonalas megjelenéséhez.

A délutáni szekciók előtt került sor a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és a NAIK Halászati Kutatóintézet (HAKI) közötti stratégiai együttműködési megállapodás aláírására. Legfontosabb célterületként a hazai természetes vizek halgazdálkodásának fenntartható fejlesztését jelölték meg, amelyet adminisztratív és gyakorlati téren is erősíteni szeretnének.

Dr. Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke elöljáróban kiemelte, amióta a természetes vizek halgazdálkodása túlnyomórészt a szövetséghez került, a felelősségük is megnövekedett ezen a területen. Szervezetük közfeladatellátást kapott az államtól a természetes vizek megóvására és fejlesztésére. Munkájuk során kiemelt hangsúlyt kap a szakmaiság, amelynek erősítéséhez szükség van olyan szervezetekre, mint a HAKI.

Dr. Halasi-Kovács Béla, a HAKI igazgatója rámutatott, az intézet figyelmet szentel a természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésére vonatkozó kutatásoknak is, amelyek a hidrobiológiai osztályon folynak. Az együttműködés kiterjed a természetesvízi halgazdálkodás tudományos megalapozására, stratégiák létrehozására, a természetesvízi halgazdálkodást érintő jogszabályok és az azokat megalapozó koncepciók előkészítésére, valamint az elfogadott jogszabályok szakmai, gazdasági, társadalmi, környezeti hatásainak elemzésére, értékelésére.

Kiemelték, hogy az együttműködés fontos részét képezi az operatív tevékenységek összehangolása is, ezzel együtt jó gazdálkodási gyakorlatok kialakítása. Céljaik között szerepel az érintett területek monitorozása, amely elősegíti fejlesztéshez szükséges feladatok meghatározását. A felek szándéka szerint kialakítanák a szaktanácsadás rendszerét is, ill. közösen szervezett és kivitelezett szakmai továbbképzéseket valósítanának meg. Emellett hazai és külföldi jógyakorlatok megismertetésével és elterjesztésével is segítenék a fejlődés hatékonyságát.

A kétnapos tanácskozáson egyaránt jelen voltak a hazai halgazdálkodási kutatás, valamint oktatás szakemberei, az egyetemi doktoranduszok és hallgatók, a gazdálkodók, de az ágazat életében fontos szerepet játszó külső partnerek is: a nemzeti parkok és a vízügyi igazgatóságok képviselői. A számok tükrében megállapítható, hogy a 167 regisztrált résztvevőnek 21 előadás és 15 poszter került bemutatásra. A rendezvény két napján 4 tudományos szekcióiban kerültek bemutatásra az elmúlt évek eredményei.  

A HAKI Napok előadásainak és posztereinek anyaga teljes terjedelemben megtalálhatók a rendezvény honlapján https://haki.naik.hu.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.