Ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése a Szegedi Fehértó esetében

PALÁSTI Péter, KEREPECZKI Éva

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas, Anna-liget utca 35. palasti.peter[kukac]haki.naik.hu

Kivonat

Bevezetés

Környezettudatos kezelésének köszönhetően a Csongrád-Csanád megyében található, több mint 2000 hektár kiterjedésű Szegedi Fehértó a területén folytatott haltermelés mellett számos vízhez kötődő élőhely és védett faj – elsősorban madárfaj – megőrzését támogatja (Sztanó J. 2018). A tórendszer által fenntartott természetközeli életközösségek nem csupán jelentős természetvédelmi értékkel bírnak, de emellett olyan, az ember számára hasznos javak, ún. ökoszisztéma-szolgáltatások (MEA 2003) biztosítására is képesek, melyek felhasználása alapot teremthet a multifunkcionális tógazdálkodás megvalósításához (Bozánné Békefi E. 2017, FAO 2010). A Szegedi Fehértó ilyen irányú esetleges jövőbeli fejlesztéseinek megalapozása érdekében kutatásunk során összegyűjtöttük, majd a rendelkezésre álló információk segítségével mennyiségi, illetve közgazdasági szempontból is (TEEB 2010) jellemeztük a halastórendszer által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások körét.


Anyag és módszer

A halastórendszer által nyújtott szolgáltatások feltárására egy részvételi alapú felmérés keretében került sor a helyi érdekelt csoportok és intézmények – Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Főigazgatóság, SzegedFish Kft., Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Fehértói Halászcsárda – bevonásával, 2018 és 2019 között (Palásti et al. 2020).

Felhasznált éves mennyiségük jellemzése érdekében valamennyi feltárt ökoszisztéma-szolgáltatáshoz ún. biofizikai indikátorokat (TEEB 2010) rendeltünk, melyek információit a helyi szakértők személyes megfigyeléseiből, illetve feljegyzéseiből származó adatokkal is kiegészítettük (Díaz et al. 2015).

Mennyiségi eredményeink később a szolgáltatások közgazdasági értékelésének alapját képezték: a piaccal rendelkező szolgáltatások esetében (pl. hal- és nádtermelés) azok közvetlen, piacon megjelenő árait és költségeit használtuk fel a pénzügyi érték meghatározásához, melyet az esetleg felmerülő költségekkel is igyekeztünk korrigálni költség-haszon elemzések keretében (TEEB 2010). A piaccal nem rendelkező szolgáltatások jellemzése olyan közvetett, elsősorban költség alapú módszerek (pl.: helyettesítési-, elkerült költség módszer stb.) alkalmazását tették szükségessé, melyek segítségével közelítő becslést tehettünk a kérdéses szolgáltatások értékéről (Marjainé Szerényi et al. 2018).


Eredmények és következtetések

A helyi érdekelt csoportok szakértőivel végzett interjúk összesen 11 szolgáltatást tártak fel a területen, melyeket a Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) (Haines-Young R. and Potschin M.B. 2018) kategorizálási rendszere alapján ellátó (haltermelés, nádtermelés), szabályozó (vízminőség szabályozás, vízraktározás, belvíztározás, mikroklíma szabályozás, CO2 elnyelés), és kulturális szolgáltatások csoportjába soroltunk (kutatásra való lehetőség, környezeti nevelés, inspirációs forrás, rekreáció) (1. táblázat).

A helyi szakértők által, a kiválasztott indikátorokhoz társított információk jól szemléltetik, hogy a haltermelés mellett a Szegedi Fehértó a kulturális, illetve a szabályozó szolgáltatások terén is kiemelkedő mennyiségi értékeket mutatott a vizsgált időszakban. A kulturális szolgáltatások közül külön figyelmet érdemel a rekreáció, illetve a környezeti nevelés, míg a szabályozó szolgáltatások közül a vízminőség és a mikroklíma szabályozás (1. táblázat).

1. táblázat A Szegedi Fehértó ökoszisztéma-szolgáltatásainak felhasznált mennyiségei

Ökoszisztéma-szolgáltatás

Indikátor (mértékegység)

Érték

Haltermelés

Természetes hozam (t/év)

~732

Nádtermelés

Learatott nádkévék mennyisége (kéve/év)

~200 000

Vízminőség szabályozás

Eltávolított szervetlen N-formák mennyisége (kg/év)

~8600 – 24 100

Vízraktározás

Téli időszakban elraktározott víz mennyisége (m³/év)

~6 200 000

Belvíztározás

A halastórendszer területén szükség esetén elraktározható víz mennyisége (m³/év)

~11 000 000

Mikroklíma szabályozás

A tórendszer területéről elpárolgó víz hozzávetőleges mennyisége (m³/év)

~18 300 000

Kutatásra való lehetőség

A halastórendszerrel kapcsolatban megjelent fontosabb tudományos szakirodalmak száma 1990-től kezdve (db)

7

Oktatás/környezeti nevelés

A halastórendszer területére, környezeti nevelés céljából látogató személyek száma (fő/év)

~5500

Rekreáció

A halastórendszer területére, rekreációs célból látogató személyek száma (fő/év)

~6000

 

A mennyiségi információkra alapozott közgazdasági értékelésünk eredményei szerint a halastórendszer piacon is megjelenő ökoszisztéma-szolgáltatásai közül a természetes halhozam jelentette a tógazdaság számára a legtöbb hasznot, amihez a területen működő nádtermelésből, illetve rekreációból származó bevételek alacsonyabb mértékben ugyan, de szintén hozzájárultak. Mindezek mellett a halastórendszer több, a piacon meg nem jelenő szabályozó szolgáltatásához – pontosabban a vízminőség szabályozáshoz, a vízraktározáshoz és a belvíztározáshoz – is számottevő értéket tudtunk társítani (2. táblázat).

2. táblázat A Szegedi Fehértó szolgáltatásainak nettó közgazdasági értékei

Ökoszisztéma-szolgáltatás

Felhasznált módszer

Teljes nettó érték

Haltermelés

Piaci ár

~127 000 000 Ft/év

Nádtermelés

Piaci ár

~26 240 000 - 46 240 000 Ft/év

Vízminőség-szabályozás

Helyettesítési költség

~1 600 000 - 4 500 000 Ft/év

Vízraktározás

Elkerült költség

~18 600 000 - 21 700 000 Ft/év

Belvíztározás

Piaci ár (kiesés)

~126 000 000 Ft/év

Mikroklíma szabályozás

Piaci ár (kiadás)

~10 800 000 - 12 600 000 Ft/év

Oktatás/környezeti nevelés

Piaci ár (kiadás)

~600 000 - 800 000 Ft/év

Rekreáció

Piaci ár

~1 275 000 Ft/évÖsszefoglalás

A Szegedi Fehértó egy különleges adottságokkal bíró halastórendszer, amely a helyi érdekcsoportok által nagy becsben tartott fél-intenzív haltermelési technológiának és az általa fenntartott természetközeli életközösségeknek köszönhetően számos ökoszisztéma-szolgáltatást nyújt a haltermelés mellett. Mennyiségi, illetve közgazdasági értékelésünk az utóbbi szolgáltatások közül a nádtermelés, a belvíztározás és a mikroklíma-szabályozás esetében kiemelkedő, piacon is megjelenő értékeket tárt fel a vizsgált halastórendszer esetében. Mellettük, a piaccal nem rendelkező szolgáltatások körében alapvetően a vízminőség szabályozás, illetve a vízraktározás terén voltak kimutathatók számottevő értékek, melyeket elsősorban a szóban forgó szolgáltatások segítségével elkerülhető potenciális költségek alkottak.


Kulcsszavak: ökoszisztéma-szolgáltatás, halastórendszer, fél-intenzív akvakultúra, mennyiségi értékelés, közgazdasági értékelés


Köszönetnyilvánítás

Kutatásunkat a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, illetve az EU Horizon 2020 AquaSpace projektje támogatta.


Irodalom

Bozánné Békefi E., Gyalog G., Váradi L. 2017. A multifunkcionális halgazdaságok szerepe és jelentősége. Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok. 2017; XII. évfolyam, 1-2. szám. 121-125.

Díaz S., Demissew S., Carabias J., Joly C., Lonsdale M., Ash N., Larigauderie A., Adhikari J.R., Aricò S., Báldi A., et al. 2015. The IPBES Conceptual Framework - Connecting nature and people. Curr. Opin. Environ. Sustain. 2015; 14, 1-16.

FAO 2010. Aquaculture development. 4. Ecosystem approach to aquaculture. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 5, Suppl. 4. Rome, FAO, 2010; 53p.

Haines-Young R. and Potschin M.B. 2018. Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure, 53 p.

Marjainé Szerényi Zs., Kovács E., Kalóczkai Á., Zölei A. 2018. Az ökoszisztéma-szolgáltatások társadalmi-gazdasági értékelési “módszertani menü" összeállítása. KEHOP-4.3.0-15-2016-00001: A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU biológiai sokféleség stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok. Nemzeti Ökoszisztéma-szolgáltatások Térképezése és Értékelése Projektelem (NÖSZTÉP) II/2E. 2.4.3. Kézirat, 39 p.

MEA 2003. Ecosystems and human well-being: a framework for assessment. Washington, D.C., USA, Island Press. 2003; 245p.

Palásti P., Kiss M., Gulyás Á., Kerepeczki É. 2020. Expert knowledge and perceptions about the ecosystem services and natural values of Hungarian fishpond systems. Water. 2020; 12, 2144

Sztanó J. 2018. A Fehértó halgazdálkodása (Dorozsmai Füzetek 20.). Szeged, 2018, 28 p.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.