ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁS – LISZTKUKAC (TENEBRIO MOLITOR) ALKALMAZÁSA HARCSA (SILURUS GLANIS) TAKARMÁNYOKBAN

GEBREMICHAEL Askale, STETTNER Gabriella, VARGA Dániel, *KUCSKA Balázs

Szent István Egyetem, Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet, Kaposvár Guba S. u. 40.
*kucska.balazs[kukac]szie.hu

Kivonat

Bevezetés

A megfelelő fehérjeforrások kiválasztása nem csupán gazdasági, de környezetvédelmi szempontból is kulcsfontosságú. A különböző rovarokból készült lisztek több halfaj esetén is fenntartható módon lehetnek alkalmasak a takarmány halliszt komponensének teljes vagy részleges kiváltására (Fasakin et al. 2003, Alegbeyele et al. 2012, Belghit et al. 2019). Kísérletünkben azt vizsgáltuk meg, hogy alkalmas-e a lisztkukac, mint alternatív fehérjeforrás az intenzíven nevelt egynyaras harcsa takarmányban a halliszt részleges vagy teljes kiváltására.


Anyag és módszer

A kísérlethez felhasznált takarmány halliszt tartalmát 0, 33, 66 és 100%-ban helyettesítettük szárított lisztkukac (Tenebrio molitor) lárvából készült liszttel. A takarmányokat egynyaras harcsával (n:72, w0:242,2±52.9g) etettük (1,5% ttkg napi 2 adagban kézzel), az egy hónapig tartó kísérletben vizsgáltuk a növekedését és a takarmány értékesítését. A kísérleti táp azonos fehérje és energia tartalom mellett a következő százalékos összetétellel rendelkezett (1.táblázat)

1.táblázat

 

szója

halliszt

lisztkukac

baromfi L.

halolaj

kukorica

px

kötőanyag

LK 0%

25

15

0

29

5

25.3

0.5

0.2

LK 33%

25

10

5

30.5

3.5

25.3

0.5

0.2

LK 66%

25

5

10

33

2

24.3

0.5

0.2

LK 100%

25

0

15

33.5

1

24.8

0.5

0.2

szója: hp300 (ny.feh. 56%, ny. zsír 2,5%) halliszt spanyol (ny. feh. 60% ny. zsír 12%), lisztkukac (ny. feh. 38%, ny. zsír 35%) baromfi L: (ny. feh. 70%, ny. zsír 12%), kukorica (ny. feh. 7 % ny. zsír 3,5%), px: ásványi és vitamin premix Cargill, kötőanyag: zselatin


Eredmények és következtetések

A legjobb növekedést és takarmányértékesítést a LK 33% táppal etetett csoportnál kaptuk (SGR: 1,05; FCR: 1,15). A többi kezelés esetén az SGR értékek: LK 0%: 0,99; LK 66%: 0.86; LK 100% 1,05 és az FCR értékek LK0%: 1,27; LK66%: 1,5; LK100%: 1,2) kis mértékben alulmúlták a hallisztet 33%-ban lisztkukaccal helyettesített táp értékeit. A különbségek ugyanakkor nem bizonyultak szignifikánsnak. (p<0,05 ANOVA).

1. diagram A különböző kísérleti tápok hatása a növekedésre.

A kísérletek alapján elmondható, hogy a több növényi és állati fehérje komponenst tartalmazó harcsatápban a halliszt teljes mértékben kiváltható lisztkukac liszttel a termelési paraméterek jelentős romlása nélkül. Ugyanakkor az alapanyag árakat is figyelembe véve inkább csak részleges 33% körüli halliszt kiváltási arány javasolt.


Összefoglalás

A rovarlisztek egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be a haltakarmányozásban, mivel részlegesen, vagy akár teljes mértékben is képesek kiváltani a hallisztet. Kísérleteink alapján a halliszt teljes mértékben kiválható lisztkukac liszttel a termelési paraméterek jelentős romlása nélkül egynyaras harcsa nevelésénél.


Kulcsszavak: Silurus glanis, alternatív fehérje, Tenebrio molitor


Köszönetnyilvánítás

A publikáció elkészítését az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Magyarország Kormánya támogatta a GINOP-2.3.2-15-2016-00025 projekt keretében. Valamint köszönjük a HOP3_COLL1 1699329032 azonosító számú projekt támogatását is.


Irodalom

Alegbeleye W.O. Obasa S.O., Olude O.O., Otubu K., Jimoh W. 2012. Preliminary evaluation of the nutritive value of the variegated grasshopper (Zonocerus variegates L.) for African catfish Clarias gariepinus (Burchell. 1822) fingerlings Aquac. Res., 43, 412-420.

Belghit I., Liland N. S., Gjesdal P., Biancarosa I., Menchetti E., Li Y., Waagbø R., Krogdahl A., Lock E.J. 2019. Black soldier fly larvae meal can replace fish meal in diets of sea-water phase Atlantic salmon (Salmo salar), Aquaculture, Volume 503, 609-619.

Fasakin E.A., Balogun A.M., Ajayi O.O. 2003. Evaluation of full-fat and defatted maggot meals in the feeding of clarid catfish Clarias gariepinus fingerlings Aquac. Res., 34, 733-738.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.