A süllő (Sander lucioperca) intenzív lárvanevelésének fejlesztése – különböző megvilágítás alkalmazásával

KUCSKA Balázs*1, STETTNER Gabriella1, ifj. HORVÁTH Zoltán2, VARGA Dániel1, LJUBOBRATOVIC Uros3

1Szent István Egyetem, Környezettudományi és Természetvédelmi Intézet – Kaposvár Guba S. u. 40.
2H&H Carpio Halászati Kft.– Ócsárd Kossuth u.

3Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet – Szarvas Anna-liget u. 35.
*kucska.balazs[kukac]szie.hu

Kivonat

Bevezetés

A zárt rendszerű intenzív süllőnevelés egyik sarokpontja a megfelelő minőségű tápra szoktatott ivadék előállítása. A süllő lárva esetén a környezeti tényezők közül a megvilágítás alapvetően befolyásolhatja a nevelés sikerességét. A lárvanevelés hatékonysága és a fényintenzitás mértéke közötti összefüggésekről készült már tanulmány (Tielmann et al. 2017), de a megvilágítás egyéb aspektusainak hatása a lárva nevelésre kevésbé ismertek. Kísérletünkben a víz feletti és a vízbe süllyesztett fényforrás megmaradásra, növekedésre és lárvaminőségre gyakorolt hatását vizsgáltuk meg.


Anyag és módszer

A kísérlethez recirkulációs rendszerben nevelt anyáktól származó termékenyített ikrát használtunk fel (termékeny ikra mennyisége: 10.000 db). A gyertyázó lárvákat térfogat szerint szétosztottunk 6 db 250 l-es, kúpos aljú, alsó vízbevezetésű, lárvanevelő kádba (1600 lárva / kád). Három kádat felülről meleg fehér szórt fénnyel, három kádat vízbe süllyesztett meleg fehér fényt kibocsájtó szigetelt LED szalaggal világítottuk meg (16h/8h fényes/sötét periódus). A halakat a táplálkozás megkezdésétől két hétig kizárólag artémiával etettük (300 nauplius/lárva/nap), majd az artémiát táppal egészítettük ki (10g táp/kád/nap 0,3-0,5 mm Essence Coppens) a kísérlet végéig, ami a kelés után 24 napig tartott.


Eredmények és következtetések

A halak mindkét kezelésben egyenletesen növekedtek. A növekedés mértéke kissé magasabb volt a süllyesztett megvilágítású kádakban, míg a megmaradt egyedek száma magasabb volt a felső megvilágítású kádaknál, rosszabb úszóhólyag feltöltési százalék mellett. A különbségek ugyanakkor sem növekedésben, sem a megmaradásban nem bizonyultak szignifikánsnak (p>0.05 t-próba).

1. ábra A lárvák növekedése SM: vízbe süllyesztett megvilágítás FM: kád feletti megvilágítás

 

1. táblázat A kísérlet eredményei

 

átlagos megmaradás (db)

úszóhólyag nélküli (%)

kannibál (%)

süllyesztett megvilágítás

341±193

19,79±4,46

3,56±3,38

felső megvilágítás

519±115

35,76±18,88

1,12±0,24

 

A kíséret tapasztalatai alapján a vízbe süllyesztett fényforrás kedvezően hathat a lárva minőségére, ugyanakkor az optimális fényerősség és megvilágítási időtartam meghatározásához további vizsgálatokra van szükség.


Kulcsszavak: Sander lucioperca, intenzív lárvanevelés, megvilágítás


Köszönetnyilvánítás

A publikáció elkészítését az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Magyarország Kormánya támogatta a GINOP-2.3.2-15-2016-00025 projekt keretében. Valamint köszönjük a HOP3_COLL1 1699329032 azonosító számú projekt támogatását is.


Irodalom

Tielmann M., Schulz C., Meyer S. 2017. The effect of light intensity on performance of larval pike-perch (Sander lucioperca), Aquacultural Engineering, Volume 77, 61-71.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.