ÚJ MEGFIGYELÉSEK AZ AFRIKAI HARCSA SPERMAINJEKTÁLÁSON ALAPULÓ SZAPORÍTÁSI MÓDSZERÉVEL KAPCSOLATBAN

Müller Tamás1, Beliczky Gábor2, Merth János2, Ittzés Áron1, Hegyi Árpád1, Kucska Balázs3, Horváth László1, Szabó Tamás1, Urbányi Béla1, Bercsényi Miklós2, Orbán László2, Havasi Máté2

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő, muller.tamas[kukac]mkk.szie.hu
2Pannon Egyetem, Állattudományi Tanszék, Keszthely
3Kaposvári Egyetem, Aquakultúra és Halgazdálkodási Intézeti tanszék, Kaposvár

Kivonat

Bevezetés

Korábbi tanulmányainkban bizonyítottuk, hogy az afrikai harcsa (Clarias gariepinus) petefészekbe katéteren keresztül feljutatott sperma akár 10-12 órán keresztül is megtartja a termékenyítő képességét (Müller et al., 2018). Ezzel a módszerrel, in vitro megtermékenyítéssel, életképes lárvákat állítottunk elő.

A jelen vizsgálatok célja (1) a petefészekbe bevitt spermium időfüggő termékenyítő képességének vizsgálata, valamint (2) a spermainjektálással bevitt különböző mennyiségű sperma termékenyítésre gyakorolt hatásának felmérése volt.


Anyag és módszer

Első kísérletsorozat: A sperma mintákat (2 ml sperma / testtömeg kg) petefészek lebenyekbe injektáltuk 5, 10, 15, 20, 25, 36 és 48 órával (n=5 ikrás csoportonként) a programozottan kiváltott ovuláció előtt (kezelés: 5 mg pontyhipofízis / testtömeg kg).

Második kísérletsorozat: három különböző, 10 órával a gaméta fejés előtt petefészekbe feljutatott sperma adag hatását vizsgáltuk a termékenyítésre (2 ml, 1 ml és 0,5 ml sperma / testtömeg kg, n=5 ikrás csoportonként).


Eredmények és következtetések

Első kísérletsorozatban az 5-36 órás kezelési csoportok között statisztikailag igazolható különbség (p<0,05) nem volt kimutatható a kelési arányokban, azonban a csoportokon belül a termékenyülési és kelési arány nagy egyedi ingadozást mutatott. 48 óra elteltével a termékenyülési- és kelési értékek nagymértékben visszaestek.

Második kísérleti ciklusunkban a 0,5 ml/tt kg -os spermaadaggal értük el a legmagasabb termékenyülést, ami jelzi, hogy az előző kísérleteinkben alkalmazotthoz képest a sperma adag jelentősen csökkenthető.

1. ábra: Sperma injektálás (balra) és gaméta fejés (ikra és sperma együttesen)

Munkáinkat az új szaporítási módszer biológiai és technikai lehetőségeinek feltárása céljából tovább folytatjuk.


Összefoglalás

Vizsgáltuk afrikai harcsa fajban az ikrások petefészek lebenyébe injektált sperma termékenyítőképességét különböző expozíciós időpontokban. Úgy találtuk, hogy 5-36 órával a termékenyítés előtt a petefészekbe jutatott spermiumok megőrzik termékenyítőképességüket. 48 óra elteltével a termékenyülési- és kelési értékek nagymértékben visszaesnek. Egy másik kísérletsorozatban megállapítottuk, hogy nem volt különbség az elért termékenyítési- és kelési %-ra a petefészek lebenybe jutatott 2 ml, 1 ml és 0,5 ml sperma / testtömeg kg kezelések között.


Kulcsszavak: sperma:ikra arány, in vitro fertilizáció,


Köszönetnyilvánítás

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország Kormánya (GINOP-2.3.2-15-2016-00025), valamint a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSTRAT) támogatta, a Szent István Egyetem vízzel kapcsolatos kutatások tématerületi programja keretében.


Irodalom

Müller T., Horváth L., Szabó T., Ittzés I., Bognár A., Faidt P., Ittzés Á., Urbányi B., Kucska B. 2018. Novel method for induced propagation of fish: sperm injection in oviducts and ovary / ovarian lavage with sperm. Aquaculture 482:124-129

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.