A DÉL-AMERIKAI EZÜST HARCSA (RHAMDIA QUELEN) INDUKÁLT SZAPORÍTÁSA A SPERMAINJEKTÁLÁS MÓDSZERÉVEL

Ittzés István1,2, Ernani Carlos Kronbauer2, Szabó Tamás1, Horváth László1, Urbányi Béla1, Müller Tamás1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2AcquaViva Piscicultura, Brazília

Kivonat

Bevezetés

A dél-amerikai ezüst harcsa vagy jundiá (Rhamdia quelen) egy Dél-Amerikában őshonos, harcsaalakúak rendjébe (Siluriformes) tartozó halfaj. Széles körben terjed a tenyésztése, különösen Brazília déli területein a jó technológiai tűrésének, valamint a fogyasztók által kedvelt, ízletes, szálkamentes húsának köszönhetően. Termelése 2500 tonna körül mozog jelenleg (Ittzés, 2018).

Célul tűztűk ki, hogy a dél-amerikai ezüst harcsa indukált szaporítása során összehasonlítsuk a hagyományos eljárásnak és a spermainjektálás módszerének hatékonyságát keltetőházi körülmények között.


Anyag és módszer

Három kísérleti csoportot hoztunk létre, mindhárom csoportban 7-7 ikrást kezeltünk. A hormondózis azonos volt, 5,0 mg porított ponty hipofízis (CPE) / testtömeg kg, és az ikrát az ún. „száraz eljárással” termékenyítettük. Az 1. csoportba tartozó ikrásokat hagyományos módon kezeltük (kontroll), a 2. csoport halainak petefészek lebenyébe a hormonkezeléssel egyidejűleg 6 tejestől származó kevert spermát juttattunk katéter segítségével (2 ml sperma / testtömeg kg, Müller et al., 2018a). A 3. csoportban a porított CPE-t spermával kevertük össze, majd az ikrások petefészkébe injektáltuk (2 ml sperma + 5 mg CPE / testtömeg kg, Müller et al., 2018b).


Eredmények és következtetések

A vizsgált paraméterek (beérési idő, beérési arány, pszeudo-gonadoszomatikus index, termékenyülési %) nem mutattak szignifikáns különbséget a három csoportban (p<0,05).


Összefoglalás

Összehasonlítottuk a hagyományos eljárásnak és a spermainjektálás módszerének hatékonyságát keltetőházi körülmények között. A vizsgált reprodukciós paraméterek alapján a spermainjektálás módszerének hatékonysága hasonló a hagyományos szaporítási eljáráshoz.

1. ábra: Spermainjektáláshoz a katéter behelyezése az ikrás ivarnyílásába


Kulcsszavak: Jundiá, sperma vivőanyag, in vitro fertilizáció


Köszönetnyilvánítás

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. A tanulmány alapjául szolgáló kutatást az Emberei Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (1783-3/2018/FEKUTSTRAT) támogatta, a Szent István Egyetem vízzel kapcsolatos kutatások tématerületi programja keretében.


Irodalom

Ittzés I. 2018. Egy a haltenyésztés számára ígéretes halfaj, a jundiá (Rhamdia quelen) szaporodásbiológiai jellemzői. Doktori dolgozat (kézirat, Szent István Egyetem), 2018, 1-119.

Müller T., Horváth L., Szabó T., Ittzés I., Bognár A., Faidt P., Ittzés Á., Urbányi B., Kucska B. 2018. Novel method for induced propagation of fish: sperm injection in oviducts and ovary / ovarian lavage with sperm. Aquaculture 482:124-129

Müller T., Kucska B., Horváth L., Ittzés Á., Urbányi B., Blake C., Guti Cs., Csorbai B., Kovács B., Szabó T. 2018. Successful, induced propagation of African catfish (Clarias gariepinus) by ovarian lavage with sperm and hormone mixture. Aquaculture 485, 197-200.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.