ÚJ MULTIPLEX MIKROSZATELLIT PCR SzetT KIDOLGOZÁSA A PONTY (CYPRINUS CARPIO) FAJ HATÉKONYABB GENETIKAI VIZSGÁLATÁHOZ

Balogh Réka, Guti Csaba, Kánainé Sipos Dóra, Keszte Szilvia, Urbányi Béla, Kovács Balázs

Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő

Kivonat

A multiplex PCR reakció lehetővé teszi több DNS régió egyidejű felsokszorozását. A technika jelentősen lecsökkenti a költségeket és az elemzéshez szükséges időt, habár optimalizálása nagyobb kihívást jelent. Kutatásunk során egy 9 mikroszatellitből álló multiplex reakciót hoztunk létre, mely ponty populációk gyors genetikai elemzését teszi lehetővé.

Munkánkat a teljes ponty genom bioinformatikai analízisével kezdtük.

A marker keresés a GMATA (Genome-wide Microsatellite Analyzing Tool Package) szoftver segítségével történt, mely egyszerű szekvencia ismétlődéseket (SSR, simple sequence repeats) detektál genomi szinten. 64000 tetranukleotid mikroszatellit markert találtunk a teljes ponty genomban, melynek nagyságrendileg a fele található kromoszómákra térképezve, a többi pontos genomi pozíciója nem ismert. A szoftver segítségével megterveztük a primereket a mikroszatelliteket határoló egyedi szekvenciákra.

FastPCR program segítségével 94-re csökkentettük a vizsgálandó mikroszatellitek számát a primer-dimer képződés és az olvadási hőmérséklet alapján. Ezek specificitását BLAST programmal ellenőriztük. Végül a 77 legjobbnak mutatkozó primer párt a Multiplex Manager szoftver segítségével elemeztük tovább. Egy 20 párból álló multiplexet hoztunk létre, amelyben a termék hossza 99 bázispártól 396 bázispárig terjed és minden marker különböző kromoszómán található.

A primer párok gyakorlati tesztelése először egyesével történt meg, majd ellenőriztük mindegyik marker polimorfizmusát fragmentanalízis segítségével.
A megfelelő mérettartományú, hasonló olvadási ponttal rendelkező, polimorf markerekből eddig 9-et felhasználva egy 4 és egy 5 markerből álló multiplex PCR reakciót hoztunk létre. A tetra-, illetve pentaplexet kétféle fluoreszcens festékkel jelöltük, melyek a fragmentanalízis során egyszerre vizsgálhatók. A fennmaradó markerek további szettekbe rendezése folyamatban van.

 

Munkánkat a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 és az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.