ÚJ HAL-HERPESZVÍRUS ELSŐ MOLEKULÁRIS KIMUTATÁSA LESŐHARCSÁBAN (SILURUS GLANIS)

Tarján Zoltán László1, Eszterbauer Edit2, Benkő Mária1

1MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Molekuláris és Összehasonlító Virológia Témacsoport, Budapest
2MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Halparazitológia Témacsoport, Budapest

Kivonat

A halak vírusos megbetegedéseinek tógazdasági előfordulása jól érzékelhetően emelkedett az utóbbi években. Az okok között az egyre intenzívebbé váló haltermeléstől, az élő hal gyakran országhatárokon át történő kereskedelmén át a diagnosztikai módszerek fejlődéséig számos tényező szerepelhet.

Az Alloherpesviridae család tagjai halakat és kétéltűeket fertőző, halgazdasági szempontból is jelentős kórokozónak számító vírusok, amelyeket rendszertanilag négy, egymástól jól elkülönülő nemzetségbe sorolnak. Ezek közül hazánkban a legjelentősebb a Cyprinivirus nemzetség, ahová a pontyfélék és az angolna (Anguilla anguilla) herpeszvírusai tartoznak.

A lesőharcsa feltételezett herpeszvírus fertőzöttségével kapcsolatos hámtünetek (himlő-szerű epidermális elváltozások) első, makroszkópos és elektronmikroszkópos megfigyeléseken alapuló leírása magyar kutatók nevéhez fűződik (Békési és mtsai, 1981). Egy hazai tógazdaságból 2015 és 2017 őszén intézetünkbe szállított, az előzőekben leírtakhoz hasonló papillomatosis tüneteit mutató, két-, illetve háromnyaras harcsák vizsgálatát végeztük el. A boncolások során az egész testre kiterjedő himlőszerű, göbös bőrelváltozások voltak láthatók. A bőrfelszínből kiemelkedő, világosszürke, kerek, gyakran pontszerű bevérzéseket tartalmazó képletek a bőrről nem voltak leválaszthatóak. A szövettani vizsgálatok az érintett területeken a hámszövet hiperpláziáját (szöveti burjánzását) mutatták.

A herpeszvírusok DNS polimeráz és termináz génjének általános kimutatására szolgáló, kétkörös PCR pozitív eredményt adott. A PCR termékek szekvencia analízise mind a két időpontban gyűjtött mintákban egy eddig ismeretlen alloherpeszvírus jelenlétére utalt. A kódolt fehérjék aminosav sorrendje alapján elvégzett törzsfa-rekonstrukciók azt mutatták, hogy az újonnan talált vírus egy új vírusfaj képviselője, mely vagy a Cyprinivirus nemzetségbe, vagy ahhoz közeli kládba tartozik. Eredményeink az első molekuláris adatok a lesőharcsa herpeszvírusáról. E halfaj egyre növekvő tógazdasági szerepe további molekuláris vizsgálatok elvégzését indokolja. A betegség lefolyásának és kimenetelének megfigyelése hasznos adatokat szolgáltathat a fertőzés terjedésének esetleges megelőzéséhez, illetve mentesítéshez.

 

Munkánkat az OTKA K100163 kutatási pályázata támogatta.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.