Recirkulációs Akvakultúra Rendszer szimulációs modelljének validálása és elemzése ponttyal végzett kísérletek alapján

Kucska Balázs1, Csukás Béla2, Hao Yang3, Gyalog Gergő4, Varga Mónika2

1Kaposvári Egyetem, Agrár- és Környezettudományi Kar, Kaposvár
2Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár
3China Agricultural University, College of Information and Electrical Engineering, Beijing
4Nemzeti Agrárkutatási és Inovációs Központ, Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

Korábbi munkánk során egy, a Recirkulációs Akvakultúra Rendszer (RAS) tervezését és üzemeltetését támogató folyamatmodell fejlesztését kezdtük el. A fejlesztés első szakaszában a modellt a szakirodalomban található összefüggésekre és adatokra támaszkodva az Afrikai harcsára (Clarias gariepinus) alakítottuk ki.

A munka jelenlegi szakaszában a modell tesztelését a Kaposvári Egyetem Akvakultúra Tanszékén működő pilot méretű RAS rendszerben ponttyal (Cyprinus carpio) végzett kísérletek alapján végeztük el. A kísérleti körülményeket követő szimulációs modellben a ponty egyszerűsített anabolikus és katabolikus életfolyamatait a szakirodalomban található összefüggésekkel és paraméterekkel írtuk le.

A modell validálásához (pontosításához és megbízhatóságának teszteléséhez) a félüzemi méretű rendszerben végzett kísérletek eredményeit használtunk fel. A kísérletek során a különféle N formákat (NH4+, NO2-, NO3-) és a pH-t időközönként gyors teszttel, az oldott oxigént, a vezetőképességet, és a hőmérsékletet szenzorral, a beadott takarmányt naponta visszaméréssel, a bevezetett friss víz és szennyvíz kibocsátás mennyiségét térfogatméréssel, az egyedi haltömegeket pedig időközönkénti mérlegeléssel határoztuk meg. A mért és számított értékek összehasonlítása alapján megállapítottuk, hogy a modell jelenlegi állapotában megfelelő pontossággal képes becsülni a súlynövekedést, a tápanyaghasznosítást, az ürülék és ammónia kiválasztást, valamint a biofilter működését.

A validált folyamatmodellt első közelítésben a RAS paraméter érzékenységének vizsgálatára alkalmaztuk. Ennek ismeretében további célunk egyrészt a folyamat (illetve a konkrét pilot rendszer) szabályozásának továbbfejlesztése, másrészt a RAS rendszerek optimális tervezésének számítógépes modellezéssel történő támogatása.

 

Munkánkat a „HOP3_COLL1 1699329032” projekt támogatásával felújított kutatási infrastruktúrában végeztük.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.