MULTIPLEX PCR MÓDSZER FEJLESZTÉS KŐSÜLLŐ (SANDER VOLGENSIS) GENETIKAI DIVERZITÁS VIZSGÁLATÁHOZ

Keszte Szilvia1, Kánainé Sipos Dóra1, Balogh Réka1, Fodor Ferenc2, Józsa Vilmos3, Bokor Zoltán1, Bernáth Gergely1, Várkonyi Levente1, Urbányi Béla1, Kovács Balázs1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
3NAIK Halászati Kutatóintézet, Szarvas

Kivonat

A kősüllő (Sander volgensis) értékes húsú, hazánkban őshonos faj, amely különösen kedvelt a horgászok körében. A magyar populációk genetikai hátterének tanulmányozása azonban mindezidáig nem történt meg. Kutatómunkánk ezen hiányosságot igyekszik pótolni a kősüllő állományok genetikai diverzitás vizsgálatára alkalmas, mikroszatellit markerekre alapozott, multiplex PCR (polimeráz láncreakció) módszer kidolgozásával.

A vizsgálat első szakaszában három hazai kősüllő populációból, a Balatonból (40db), Szarvasról (6 db) és Kisköréről (9 db) gyűjtöttünk mintákat, melyek később további egyedek és állományok bevonásával vesznek majd részt az analízisben.

A szövetmintákból DNS-t nyertünk ki, majd közeli rokonából, a süllőből (Sander lucioperca) izolált 16 mikroszatellit markert adaptáltunk és teszteltük a szarvasi és kiskörei mintákon. A detektált allélok hossza (bázispár) alapján meghatároztuk a markerek polimorf információs tartalmát (PIC érték) és a vizsgálatokra alkalmas markerekből megkezdtük a multiplex mikroszatellit marker szett összeállítását, mely optimalizálása jelenleg is tart.

A vizsgált 16 mikroszatellit markerből 14 marker adaptációja sikeres volt, azonban 3 monomorfnak bizonyult. Tíz marker mutatott kellő mértékű polimorfitást (MS420, MS386, MS404, MS704, MS373, MS701, MS682, MS707, MS422, MS395), 5 marker pedig a meglehetősen informatív kategóriába esett (MS422, MS682, MS701, MS395, MS707). A sikeresen adaptált, süllőből származó mikroszatellit markereket szeretnénk felhasználni a balatoni populáció és más európai populációk vizsgálatára is, de az állományok diverzitásának felmérésére használandó multiplex szett hatékonyságának növelése érdekében további polimorf markerek bevonását tervezzük.

 

Munkánkat a GINOP-2.3.2-15-2016-00004 projekt támogatta. A prezentáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.