HALASTAVAK OPTIMÁLIS HELYKIJELÖLÉSE GIS ALAPÚ TERÜLETI TERVEZÉS ESZKÖZEIVEL

Körösparti János, Kerezsi György, Bozán Csaba

NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Osztály, Szarvas

Kivonat

A halgazdálkodás jelentős előnye más mezőgazdasági ágazatokkal szemben, hogy olyan területek művelésbe vételét is lehetővé teszi, amelyek egyébként alkalmatlanok lennének gazdaságos termelésre. A kedvezőtlen adottságú területek hasznosításának egyik lehetséges alternatívája halastavak, tórendszerek létesítése.

A halgazdálkodás nyújtotta előnyök ellenére azonban mindenképpen szükség van komplex, átfogó helyzetfelmérésre egy-egy kedvezőtlen adottságú terület alternatív hasznosításának kidolgozásához. Nyilvánvaló, hogy a magas befektetési költséget és a megvalósításhoz összetett környezeti feltételrendszer teljesülését igénylő halastó létesítés környezeti és gazdaságossági vizsgálatokat igényel.

A térinformatikai alapú területi tervezés az egyik olyan eszközrendszer, amely alkalmas halastavak helyének optimális területek kiválasztására. A területi tervezés célja, annak feltárása, hogy adott területen milyen változások mentek végbe, illetve, ha valamilyen, a területet érintő beavatkozást terveznek, annak milyen hatásai lehetnek.

A tervezéshez adatok (statisztikai-, mért, számított stb. adatok) és különböző térképes (vektoros, raszteres) állományok szükségesek. Az egykori és a jelenlegi állapotok összehasonlítása (pl. mezőgazdasági táblaméretek alakulása), illetve a bennük végbement változások ugyan a numerikus adatbázisok alapján is számszerűsíthetőek, viszont GIS a számszerűsítést vizualizációval egészíti ki.

A térinformatikai rendszerek alkalmazása lehetőséget nyújt a vizsgálandó területek sokoldalú értékelésére. Több digitalizált térképréteg egymásra helyezésével, a hozzátartozó információk lekérdezésével lehetővé válik ugyanannak a tereppontnak több szempontból történő elemzése.

A tematikus térképi rétegek (layer) és információk felhasználásával, lehatárolhatóvá válnak az akvakultúra szempontjából optimálisan fejleszthető területek.

 

Az AquaSpace projekt az Európai Unió H2020 (No: 633476) támogatásával valósulhatott meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.