Hal-ősivarsejtek izolációja, mélyhűtése és átültetése

Horváth Ákos1, Marinović Zoran1, Kása Eszter1, Sušnik Bajec Simona2, Djurdjevič Ida2, Urbányi Béla1, Lujić Jelena1

1Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Akvakultúra- és Környezetbiztonsági Intézet, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Ljubljanai Egyetem, Biotechnikai Kar, Állattudományi Tanszék, Domžale, Szlovénia

Kivonat

A genetikai tartalékok megőrzésének egy ismert eszköze az ivarsejtek mélyhűtése, azonban halakban csak a sperma mélyhűthető hatékonyan, az ikra, illetve az embriók nem. Az utóbbi évtized kutatásai bebizonyították, hogy az ősivarsejtek (primordiális ősivarsejtek, spermatogóniumok és oogóniumok) könnyen izolálhatók, mélyhűthetők és átültethetők megfelelő recipiensbe, amely utána a donor ivarsejtjeit fogja termelni. Egy magyar-szlovén projekt keretében a kutatómunkánk célja volt az említett technika elsajátítása és alkalmazása lazac- és pontyfélékben.

A kutatómunkánk során sebes pisztrángot (Salmo trutta m. fario), márványpisztrángot (S. marmoratus), szivárványos pisztrángot (Oncorhynchus mykiss), pénzes pért (Thymallus thymallus), zebradániót (Danio rerio), aranyhalat (Carassius auratus), compót (Tinca tinca) és pontyot (Cyprinus carpio) használtunk donorként, míg a recipiensek triploid és diploid szivárványos pisztráng, tigrispisztráng (Salvelinus fontinalis × Salmo trutta), zebradánió, aranyhal és ponty fajokból kerültek ki. Az izolált ivarsejteket vagy ivari szöveteket hagyományos fagyasztással vagy vitrifikációval mélyhűtöttük, majd a spermatogóniumokat és oogóniumokat mikroinjektálással ültettük be a recipiens fajok frissen kelt ivadékaiba.

Eredményeink azt mutatják, hogy mind az izolált sejtek, mind az ivarmirigyek szövetei jól mélyhűthetők és a sejtek túlélése elérheti a 70-74%-ot. Az izolált ősivarsejtek sikeresen megtapadtak és proliferálódtak a lazacfélékben (27-40%-ban sebes pisztráng és 24-28%-ban pénzes pér donort és szivárványos pisztráng recipienst használva), amit fluoreszcens festéssel és molekuláris markerekkel is igazoltunk. A lazacfélék lassúbb fejlődése miatt a donor-eredetű sperma és ikra fejésére 2018 vagy 2019 telén kerülhet sor. A pontyfélék közül sikeres interspecifikus átültetést hajtottunk végre ponty donor és aranyhal recipiens között, amit az ivarszervek fejlődésével és molekuláris markerekkel bizonyítottunk. Végül a zebradánió fajban sikeresen fejtünk donor-eredetű spermát recipiens egyedektől.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.