Genetikai sokszínűség növelésének lehetősége (indukált) ívatásos szaporítási módszer esetén

Gazsi Gyöngyi1, Berta Izabella1, Ivánovics Bence1, Szabó Tamás1, Urbányi Béla1, Horváth László1, Kucska Balázs2, Müller Ferenc3, Müller Tamás1

1Szent István Egyetem, Halgazdálkodási Tanszék, Gödöllő
2Kaposvári Egyetem, Aquakultúra és Halgazdálkodási Intézeti tanszék, Kaposvár
3University of Birmingham, Department of Medical and Molecular Genetics, UK

Kivonat

Egy új halszaporítási módszert fejlesztettünk ki, melynek alapja, hogy a spermium sejtek biológiai aktivitásukat megtartva hosszabb ideig „tárolhatóak” petefészekben indukált szaporítás (szaporodás) előtt. Íváskor (ovulációkor) a gaméták együtt ürülnek, és vízaktivációkor bekövetkezik az ivarsejtegyesülés, termékenyülés. Ezzel olyan lehetőségekhez jutottunk, amilyenekre ez idáig nem volt lehetőségünk (indukált) ívatásos módszer esetén. Feltételeztük, hogy a párban és csoportosan ívó halak utódainak a genetikai bázisát is jelentősen kiszélesíthetjük, ha a termékenyítésben több tejestől származó spermium vesz részt; a petefészekbe feljutatott „idegen” sperma, valamint az ívásban résztvevő tejesből származó sperma együttesen járul hozzá az utódgeneráció kialakításához. Vizsgálatunk célja volt megállapítani, hogy a petefészek lebenybe feljutatott sperma milyen termékenyülési/kelési arányban vesz részt ívatásos módszer esetén az ívásban résztvevő tejes(ek) spermájával szemben.

Zebra dánió (Danio rerio) modell halfaj két változatával dolgoztunk; egy vad-(AB), és egy transzgénikus vonallal (Sonic hedgehog; Tg (shha:GFP), utódaik mikroszkóp segítségével jól elkülöníthetőek. Kísérleti ívató medencékben egy AB ikrást (n=30) mindig ugyanazzal a két AB tejessel ívattunk, úgy, hogy a programozott (fényritmussal szabályozott) ívás előtt 1 órával shha tejesekből származó spermaadagokat juttattunk fel automata pipetta és üveg kapilláris segítségével az ikrások petefészkébe. A sikeresen ívó pároknál az ikrákat összegyűjtöttük és Petri-csészékben 72 óráig inkubáltuk (lárvakelés), majd mikroszkópos vizsgálattal utódellenőrzést végeztünk. Huszonöt alkalommal nyertünk embriót/lárvát ezzel a módszerrel, az shha spermával termékenyített utódok aránya 0-81,3% (átlag: 36,1%) volt. Kísérleteink alapján valóban a genetikai bázis növelhető sperma feljutatással (indukált) ívatásos szaporítás esetében, azonban a módszert finomítani szükséges (irányított spermafeljutatás csak az egyik petefészeklebenybe, sperma:ikra arány beállítása, stb.).

A munkát az „A süllőszaporítás optimalizálása” című (azonosító: NEMZ_15-1-2016-0016), valamint a publikáció elkészítését az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00008 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.