AMUR (CTENOPHARYNGODON IDELLA) ÉLETTANI STÁTUSZÁNAK FELMÉRÉSE VÉRPLAZMA BIOKÉMIAI PARAMÉTEREK ALAPJÁN

Révész Norbert1, Jaroslav Andreji2, Anton Kováčik3

1NAIK Halászati Kutatóintézet, 5540, Szarvas, Anna-liget u. 35.
2Department of Poultry Science and Small Animal Husbandry, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic
3Department of Animal Physiology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic

Kivonat

Napjainkban a vér (plazma vagy szérum) klinikai kémiai vizsgálatok értékes élettani információkat szolgáltatnak mind humán, mind állatorvosi szempontból.

A vérben jelenlevő kémiai összetevők változása alapján meghatározhatóak a különböző betegségek ok-okozatai. Jelen átfogó vizsgálat célja, hogy a mintaterülethez közeli bányászati tevékenység és a tisztított szennyvíz által a természetes vízbe kerülő szennyezőanyagok, antibiotikumok, nehézfémek hatásait megvizsgáljuk a tavi környezetben tenyésztett amur populáció élettani státuszára vonatkozóan. A bemutatásra kerülő vizsgálat egy komplex mérési sorozat egyik részét képezi, mely elsősorban a halak egészségügyi állapotának megismerésére irányult.

A kísérleti halállomány a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem kísérleti halastavából származik (Kolíňany – Nyugat-Szlovák Alföld – Szlovákia; 48°21'14.6"N 18°13'03.2"E), ahol félintenzív tartástechnológiai körülmények között nevelkedtek. A begyűjtött 37 db amur átlag tömege 1311,4 ± 312,5 g volt, melyek farokvénájából vérmintát vettünk a vérplazma biokémiai paramétereinek meghatározása céljából. A minták feldolgozását az egyetem Állatélettani Tanszékén végeztük, melynek során 20 percen keresztül, 3000 rpm fordulat mellett centrifugáltuk és a felülúszó vérplazmát elemzésig -20 °C-on tartottuk. DiaSys (Diagnostic Systems GmbH, Holzheim, Németország) kereskedelmi kitek és Randox RX Monza (Randox Laboratories, Crumlin, Egyesült Királyság) félautomata klinikai kémiai analizátor használatával mértük meg a kalcium (Ca), magnézium (Mg), összes fehérje (TP), glükóz (Glu), koleszterol (CHOL), triglicerid (TG), aszpartát aminotranszferáz (AST), alanin aminotranszferáz (ALT), alkalin foszfatáz (ALP) koncentrációját. A nátrium (Na), kálium (K) és klorid (Cl) ionokat ion-szelektív elektróddal ellátott EasyLite analizátor (Medica, Bedford, MA, USA) segítségével mértük meg.

Az elektrolitegyensúly mutatói, a Na+ (131,48 ± 7,83 mmol/L), K+ (1,14 ± 0,74 mmol/L), Cl- (105,00 ± 6,38 mmol/L) a homeosztázis fontos elemei, melyek befolyásolják a vérplazma és a sejtek ozmotikus nyomását.

A plazma glükóz szintje (8,42 ± 3,67 mmol/L) által képet kaphatunk a szénhidrátépítő és –lebontó anyagcsere folyamat egyensúlyi állapotára, valamint szenzitív indikátorként szolgál különböző környezeti és más stressz hatásokra. A glükóz koncentráció alapján elmondható, hogy a kapott átlag érték megfelel a normál értéknek, azonban a jelentős szórás arra enged következtetni, hogy egyes egyedeket jelentős negatív élettani hatás ért. A TG (2,64 ± 0,98 mmol/L) és a CHOL (5,21 ± 1,80 mmol/L) koncentrációja a plazmában szintén a halak tápláltsági állapotát mutatják, ugyanis ezek a vegyületek az alapvető energia forrásai a sejteknek. Ezek az értékek megfelelnek a jól táplált halak TG és CHOL koncentrációinak, a méret és kor alapján. A plazma összfehérje tartalmából többek között gyulladásokra, fertőzésekre, immunológiai betegségekre következtethetünk. Jelen mérési eredmények alapján TP: 26,07 ± 5,74 g/L, mely megfelel az irodalmi adatokban található egészséges halak értékeinek. Az ALT (0,23 ± 0,12 µkat/L), AST (2,25 ± 1,98 µkat/L), ALP (1,58 ± 1,01 µkat/L), GGT (0,09 ± 0,07 µkat/L) fontos mutatói a májsérüléseknek. Ezen értékek nagy szórása is jelzi, hogy az egyedek között előfordul olyan hal, amelyikben jelentősen magasabb ezeknek az enzimeknek a koncentrációja a plazmában, tehát a máj sejtek szétesése feltételezhető.

A halakban a vérplazma biokémiai paramétereinek változatossága (kor, méret, környezeti hatások, stb.), valamint a megbízható referencia adatbázisok hiánya miatt az értékelés meglehetősen nehéz, mindazonáltal igen értékes információkat szolgáltatnak. A vízben élő állatok különösen nagy veszélynek vannak kitéve az őket folyamatosan körülvevő közeg esetleges szennyezőanyagai miatt. A vérkémiai paraméterek fontos élettani és toxikológiai indikátorok lehetnek, valamint általuk felmérhető a halak tápláltsági állapota, egészségügyi státusza és a környezeti változásokhoz történő alkalmazkodó képességük.

 

Köszönetnyilvánítás / Acknowledgement:

This work was supported by the Grant Agency of SUA in Nitra, project no. 06-GA SPU-16 and by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. APVV-16-0289.

Jelen munka a Tempus Közalapítvány ösztöndíjának segítségével valósulhatott meg.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.